Language of document :

15. novembril 2010 esitatud hagi - AR versus komisjon

(kohtuasi F-120/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AR (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada esiteks Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsus jätta hageja välja Bulgaaria või Rumeenia kodakondsusega administraatorite sisekonkursiga COM/INT/EU2/10/AD5 seotud menetlusest selle tõttu, et hageja ei sooritanud edukalt eelvalikuteste ning teiseks kaebuse kohta langetatud otsus, millega hagejal lubati eelnevalt mainitud konkursi eelvalikutestid uuesti sooritada.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsus jätta hageja välja sisekonkursilt COM/INT/EU2/10/AD5, et võimaldada hagejal katsetel osaleda;

tühistada ametisse nimetava asutuse 3. augusti 2010. aasta otsus osas, milles sellega ei rahuldatud hageja kaebust sisuliselt täies mahus;

nõuda komisjonilt vajadusel vastavaid menetlustoiminguid või menetlust korraldavaid meetmeid kasutades, et viimane esitaks Brüsselis 5. märtsil 2010 toimunud testidel esitatud küsimused ja antud vastused;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________