Language of document :

Tožba, vložena 15. novembra 2010 - AR proti Komisiji

(Zadeva F-120/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AR (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Rodriguez, C. Bernard Glanz in A. Blot, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o izključitvi tožeče stranke iz postopka notranjega natečaja COM/INT/EU2/10/AD5 za administratorje z bolgarskim ali romunskim državljanstvom zaradi njenega neuspeha pri pristopnih testih in odločbe o pritožbi za dovolitev tožeči stranki, da ponovno opravlja pristopne teste za zgoraj navedeni natečaj.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) z dne 31. marca 2010 o izključitvi tožeče stranke iz notranjega natečaja COM/INT/EU2/10/AD5 naj se razglasi za nično, da se tožeči stranki omogoči pristop k preizkusom;

odločba organa, pristojnega za imenovanja, z dne 3. avgusta 2010, ki v celoti zavrača pritožbo tožeče stranke, naj se razglasi za nično;

Komisijo naj se po potrebi s preiskovalnimi ukrepi ali ukrepi procesnega vodstva pozove k predložitvi seznama zastavljenih vprašanj in prejetih odgovorov na testih, ki so bili opravljeni 5. marca 2010 ob 13.00 uri v Bruslju;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________