Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

2. července 2009

Věc F-98/08

Bart Nijs

v.

Účetní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení 2008 – Zjevně neopodstatněná a zjevně nepřípustná žaloba “

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se B. Nijs domáhá zejména zrušení rozhodnutí Účetního dvoru o jeho nepovýšení v roce 2008, tak jak vyplývá ze seznamu povýšených úředníků na základě povyšovacího řízení 2008, vyhotoveného generálním tajemníkem Účetního dvora (Sdělení zaměstnancům č. 32‑2008 ze dne 5. května 2008), ve kterém není uvedeno jeho jméno, jakož i z přípravných a následných aktů ve vztahu k tomuto rozhodnutí, a dále toho, aby bylo Účetnímu dvoru uloženo zaplatit náhradu škody.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá částečně jako zjevně nepřípustná a částečně jako zjevně neopodstatněná. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Žaloba na neplatnost – Návrhová žádání směřující k náhradě škody – Nepřípustnost z důvodu neexistence postupu před zahájením soudního řízení směřujícího k získání náhrady škody

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

Návrhová žádání směřující k náhradě škody jsou zjevně nepřípustná z důvodu nedodržení postupu před zahájením soudního řízení, tak jak je stanoven v článcích 90 a 91 služebního řádu, jestliže úředník nejprve nepředložil žádost směřující k náhradě tvrzené újmy.

(viz bod 27)