Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2009 m. liepos 2 d.

Byla F‑98/08

Bart Nijs

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2008 m. pareigų paaukštinimo procedūra − Akivaizdžiai nepagrįstas ir akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo B. Nijs, prašo, pirma, panaikinti Audito Rūmų sprendimą nepaaukštinti jo pareigų 2008 m., kuris matyti iš Audito Rūmų generalinio sekretoriaus parengto per 2008 m. pareigų paaukštinimo procedūrą paaukštintų pareigūnų sąrašo (Pranešimas personalui Nr. 32‑2008, 2008 m. gegužės 5 d.), nes jame nėra jo pavardės, ir parengiamuosius bei lydimuosius šio sprendimo aktus, antra, priteisti iš Audito Rūmų žalos atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl panaikinimo – Reikalavimas atlyginti žalą – Nepriimtinumas nesant specialios ikiteisminės procedūros dėl žalos atlyginimo

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Reikalavimas atlyginti žalą yra akivaizdžiai nepriimtinas dėl ikiteisminės procedūros nesilaikymo, kaip numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose, kuomet pareigūnas prieš tai nepateikė prašymo atlyginti nurodytą žalą.

(žr. 27 punktą)