Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

2 iulie 2009

Cauza F‑98/08

Bart Nijs

împotriva

Curții de Conturi a Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2008 – Acțiune vădit neîntemeiată și vădit inadmisibilă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Nijs solicită în esență, pe de o parte, anularea deciziei Curții de Conturi de a nu îl promova în anul 2008, astfel cum rezultă din lista de funcționari promovați în temeiul exercițiului 2008, întocmită de secretarul general al Curții de Conturi (Comunicarea către personal nr. 32-2008 din 5 mai 2008), numele său nefigurând pe această listă, precum și anularea actelor preparatorii și ulterioare acestei decizii și, pe de altă parte, obligarea Curții de Conturi la plata unor daune interese

Decizia: Respinge acțiunea, în parte, ca vădit inadmisibilă și, în parte, ca vădit nefondată. Îl obligă pe reclamant la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Acțiune în anulare – Concluzii prin care se solicită despăgubiri – Inadmisibilitate în lipsa unei proceduri precontencioase prin care se urmărește obținerea unor despăgubiri

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)


Concluziile prin care se solicită despăgubiri sunt inadmisibile pentru nerespectarea procedurii precontencioase, astfel cum este prevăzută la articolele 90 și 91 din statut, atunci când funcționarul nu a formulat în prealabil o cerere prin care se solicită repararea prejudiciului invocat.

(a se vedea punctul 27)