Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 2. julija 2009

Zadeva F-98/08

Bart Nijs

proti

Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2008 – Očitno neutemeljena in očitno nedopustna tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero B. Nijs predlaga zlasti, na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča o njegovem nenapredovanju leta 2008, kot je razvidna iz seznama uradnikov, ki so napredovali na podlagi obdobja 2008, pripravil pa ga je generalni sekretar Računskega sodišča (obvestilo zaposlenim št. 32-2008 z dne 5. maja 2008), saj na njem ni bilo navedeno njegovo ime, ter pripravljalnih in naknadnih ukrepov v zvezi z navedeno odločbo, in, na drugi strani, naložitev Računskemu sodišču, naj plača odškodnino.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage. Tožeči stranki se naložijo vsi stroški.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Ničnostna tožba – Predlogi za povrnitev škode – Nedopustnost zaradi neobstoja predhodnega postopka z odškodninskim zahtevkom

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)


Predlogi za povrnitev škode so očitno nedopustni zaradi neupoštevanja predhodnega postopka, kot je določen v členih 90 in 91 Kadrovskih predpisov, kadar uradnik pred tem ne vloži predloga za povrnitev zatrjevane škode.

(Glej točko 27.)