Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2009 m. liepos 1 d.

Byla F‑6/07 DEP

Risto Suvikas

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas: Pareiškimas, kuriuo R. Suvikas pateikė prašymą nustatyti bylinėjimosi išlaidų, patirtų byloje Suvikas prieš Tarybą (F‑6/07), (2008 m. gegužės 8 d. sprendimas, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000), dydį.

Sprendimas: Byloje Suvikas prieš Tarybą (F‑6/07) ieškovui atlygintinų bylinėjimosi išlaidų suma yra 11 640 eurų.

Santrauka

1.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti – Advokato darbo apimtis

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas; Tarnautojų Teismo procedūros reglamento 122 straipsnis)

2.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Kanceliarinės ir telekomunikacijų išlaidos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas; Tarnautojų Teismo procedūros reglamento 122 straipsnis)

1.      Vertindamas vienos iš šalių advokato darbo, susijusio su procesu Tarnautojų teisme, apimtį, kad nustatytų atlygintinų bylinėjimosi išlaidų sumą, Bendrijos teismas turi atsižvelgti į bendrą valandų skaičių, kurio gali objektyviai pareikalauti šis procesas. Nors rašytinių pareiškimų glaustumas gali tiek atspindėti jų autoriaus gebėjimą apibendrinti, taip sutaupant teismo ir kitos šalies darbo laiko, tiek būti greitai atlikto darbo požymis, rašytinių pareiškimų didelė apimtis iš principo neturėtų būti vertinama kaip reiškianti, jog rengiant bylą objektyviai reikėjo įdėti daug darbo.

(žr. 24 ir 26 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. spalio 30 d. Nutarties Kaysersberg prieš Komisiją, T‑290/94 DEP, Rink. p. II‑4105, 20 punktas; 2002 m. lapkričio 20 d. Nutarties Spruyt prieš Komisiją, T‑171/00 DEP, Rink. VT p. I‑A‑225 ir II‑1127, 29 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gegužės 16 d. Nutarties Chatziioannidoum prieš Komisiją, F‑100/05 DEP, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 24 punktas.

2.      Nesinaudojant tinkama informacine sistema, advokatų kontorai beveik neįmanoma pagrįsti, kokią dalį įvairių kabineto veiklos išlaidų sudaro kiekvienai bylai tenkančios kanceliarinių ir telekomunikacijų išlaidų. Todėl kai įvairios su kontoros veikla susijusios išlaidos, priskirtinos konkrečiai bylai, gali būti laikomos neįtrauktomis į honorarą, vertinant atlygintinų išlaidų sumą gali būti tikslinga nustatyti fiksuotą šių išlaidų dydį.

(žr. 38 punktą)