Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

10. července 2009

Věc F-15/09

Valentina Hristova

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Výběrové řízení – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku – Přípustnost “

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se V. Hristova domáhá uložení vhodných opatření ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu ze dne 25. listopadu 2008, Hristova v. Komise (F‑50/07, Recueil FP s. I‑A‑1‑0000 s II‑A‑1‑0000).

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Předmět – Soudní příkaz správě – Nepřípustnost

(služební řád úředníků, článek 91)

V rámci žaloby podané na základě článku 91 služebního řádu nemůže soud Společenství, aniž by tím zasáhl do pravomocí administrativy, činit zásadní prohlášení nebo závěry či vydávat vůči orgánům Společenství soudní příkazy. Výsledkem této zásady je nepřípustnosti návrhu na uložení povinnosti orgánu přijmout opatření, která vyžaduje splnění povinností, jež vyplývají z rozsudku, kterým bylo zrušeno určité rozhodnutí.

(viz bod 15)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 27. června 1991, Valverde Mordt v. Soudní dvůr, T‑156/89, Recueil, s. II‑407, bod 150 ; 8. června 1995, P v. Komise, T‑583/93, Recueil FP, s. I‑A‑137 s II‑433, body 17 a 18

Soud pro veřejnou službu : 12. března 2009, Hambura v. Parlament, F‑4/08, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 32