Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

10. juuli 2009

Kohtuasi F‑15/09

Valentina Hristova

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Konkurss – Kohtuotsuse täitmine – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega V. Hristova palub määrata Avaliku Teenistuse Kohtu 25. novembri 2008. aasta otsuse F‑50/07: Hristova vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000) täitmiseks vajalikud meetmed.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Ese – Ettekirjutus haldusorganile – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

Personalieeskirjade artikli 91 alusel esitatud hagi raames ei saa ühenduste kohus administratsiooni pädevusse sekkumata teha põhimõttelisi otsuseid või ettekirjutusi ühenduse institutsioonidele. Selle põhimõtte tõttu on vastuvõetamatud nõuded, mille eesmärk on kohustada institutsiooni võtma meetmeid otsust tühistava kohtuotsuse täitmiseks.

(vt punkt 15)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 27. juuni 1991, kohtuasi T‑156/89: Valverde Mordt vs. Euroopa Kohus (EKL 1991, lk II‑407, punkt 150); 8. juuni 1995, kohtuasi T‑583/93: P vs. komisjon (EKL AT 1995, lk I‑A‑137 ja II‑433, punktid 17 ja 18).

Avaliku Teenistuse Kohus: 12. märts 2009, kohtuasi F‑4/08: Hambura vs. parlament (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 32).