Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

10 iulie 2009

Cauza F‑15/09

Valentina Hristova

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Concurs – Executarea unei hotărâri – Admisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Hristova solicită să se dispună măsuri de executare corespunzătoare a Hotărârii Tribunalului din 25 noiembrie 2008, Hristova/Comisia (F‑50/07, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000)

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Reclamanta suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Obiect – Somație adresată administrației – Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 91)

În cadrul unei acțiuni formulate în temeiul articolului 91 din statut, instanța comunitară nu poate să facă declarații sau constatări de principiu și nici să adreseze somații instituțiilor comunitare fără a afecta prerogativele autorității administrative. Acest principiu determină inadmisibilitatea concluziilor prin care se urmărește să se dispună ca instituția respectivă să ia măsurile pe care le implică executarea unei hotărâri prin care se dispune anularea unei decizii.

(a se vedea punctul 15)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 27 iunie 1991, Valverde Mordt/Curtea de Justiție, T‑156/89, Rec., p. II‑407, punctul 150; 8 iunie 1995, P/Comisia, T‑583/93, RecFP, p. I‑A‑137 și II‑433, punctele 17 și 18

Tribunalul Funcției Publice: 12 martie 2009, Hambura/Parlamentul European, F‑4/08, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 32