Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 10. julija 2009

Zadeva F-15/09

Valentina Hristova

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Natečaj – Izvršitev sodbe – Dopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero V. Hristova predlaga odreditev ustreznih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 25. novembra 2008 v zadevi Hristova proti Komisiji (F-50/07, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000).

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi lastne stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Predmet – Navodilo upravi – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

Sodišče Skupnosti v okviru tožbe, vložene na podlagi člena 91 Kadrovskih predpisov, ne more dajati načelnih izjav ali ugotovitev niti naslavljati odredb na institucije Skupnosti, ne da bi s tem posegalo v posebne pristojnosti upravnih organov. Zaradi navedenega načela predlogi, naj se instituciji odredi sprejetje ukrepov, ki jih vključuje izvršitev sodbe, s katero je bila razglašena ničnost odločbe, niso dopustni.

(Glej točko 15.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 27. junij 1991, Valverde Mordt proti Sodišču, T-156/89, Recueil, str. II-407, točka 150; 8. junij 1995, P proti Komisiji, T-583/93, RecFP, str. I-A-137 in II-433, točki 17 in 18;

Sodišče za uslužbence: 12. marec 2009, Hambura proti Parlamentu, F-4/08, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 32.