Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

24. september 2009

Sag F-94/07

Jean Rebizant m.fl.

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2006 – multiplikationsfaktor – vedtægtens artikel 6, stk. 2 – artikel 9 i bilag XIII til vedtægten – forfremmelsestærskel«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Jean Rebizant, Georges Vlandas og Vinceno Vocino har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgerne til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2006.

Udfald: Appellen forkasten. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Annullationssøgsmål – anbringender – anbringende uden betydning


Hvis et anbringende under et annullationssøgsmål ikke kan medføre den annullation, som sagsøgeren har nedlagt påstand om, selv hvis det bygger på et rigtigt grundlag, skal anbringendet anses for at være uden betydning. Når en tjenestemand, som aflønnes via midler fra en af delene i det almindelige budget, således anlægger søgsmål til prøvelse af en afgørelse fra Kommissionen, i henhold til hvilken han ikke er blevet forfremmet, til trods for at han ikke kunne blive forfremmet som følge af, at det samlede antal forfremmelsespoint, som han har optjent, er utilstrækkeligt, må det lægges til grund, at han ikke har en retlig interesse i at opnå annullation af en afgørelse, hvorom det allerede nu med sikkerhed vides, at den ikke ville kunne ændres for hans vedkommende.

(jf. præmis 61 og 62)

Henvisning til:

Domstolen: 21. september 2000, sag C-46/98 P, EFMA mod Rådet, Sml. I, s. 7079, præmis 37 og 38; 30. september 2003, sag C-76/01 P, Eurocoton m.fl. mod Rådet, Sml. I, s. 10091, præmis 52

Retten: 6. juni 2007, sag T-432/04, Parlante mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 0000, og II, s. 0000, præmis 38