Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 24 d.

Byla F‑94/07

Jean Rebizant ir kt.

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2006 m. procedūra – Daugiklis – Pareigūnų tarnybos nuostatų 6 straipsnio 2 dalis – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 9 straipsnis – Referencinis pareigų paaukštinimo balas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo J. Rebizant, G. Vlandas ir V. Vocino prašo panaikinti Komisijos sprendimą nepaaukštinti jų pareigų paskiriant į AD 13 lygį per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Ieškinys dėl panaikinimo – Pagrindai – Netinkamas pagrindas

Nagrinėjant ieškinį dėl panaikinimo pagrindas turi būti pripažįstamas netinkamu, jeigu, net ir būdamas pagrįstas, dėl jo negalėtų būti panaikintas ieškovo nurodytas aktas. Taigi, jeigu pareigūnas, kuriam darbo užmokestis mokamas iš vieno bendrojo biudžeto skirsnių asignavimų, pareiškia ieškinį dėl Komisijos sprendimo nepaaukštinti jo pareigų, nors jo pareigos negalėjo būti paaukštintos dėl nepakankamo bendro jo surinktų paaukštinimo balų skaičiaus, laikytina, kad jis neturi teisėto intereso, kad sprendimas būtų panaikintas, jeigu jau yra tikras, kad jo atžvilgiu vėl būtų priimtas lygiai toks pats sprendimas.

(žr. 61 ir 62 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2000 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo EFMA prieš Tarybą, C‑46/98 P, Rink. p. I‑7079, 37 ir 38 punktai; 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Eurocoton ir kt. prieš Tarybą, C‑76/01 P, Rink. p. I‑10091, 52 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. birželio 6 d. Sprendimo Parlante prieš Komisiją, T‑432/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 38 punktas.