Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 24. septembra 2009

Zadeva F-94/07

Jean Rebizant in drugi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Obdobje 2006 – Množitelj – Člen 6(2) Kadrovskih predpisov – Člen 9 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Prag za napredovanje“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero J. Rebizant, G. Vlandas in V. Vocino predlagajo razglasitev ničnosti odločbe Komisije, da v okviru napredovalnega obdobja 2006 ne napredujejo v naziv AD 13.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Ničnostna tožba – Tožbeni razlogi – Neupošteven tožbeni razlog


Če v okviru ničnostne tožbe z morebiti utemeljenim tožbenim razlogom ni mogoče razglasiti ničnosti, ki jo predlaga tožeča stranka, je treba navedeni tožbeni razlog šteti za neupošteven. Kadar uradnik, plačan iz splošnega dela proračuna, vloži tožbo zoper odločbo Komisije, da ne napreduje – čeprav ne bi mogel napredovati zaradi nezadostnega celotnega števila zbranih točk za napredovanje –, je treba šteti, da nima pravnega interesa, da doseže razglasitev ničnosti odločbe, v zvezi s katero je že gotovo, da bi bilo zanj mogoče sprejeti samo enako odločbo.

(Glej točki 61 in 62.)

Napotitev na:

Sodišče: 21. september 2000, EFMA proti Svetu, C-46/98 P, Recueil, str. I-7079, točki 37 in 38; 30. september 2003, Eurocoton in drugi proti Svetu, C-76/01 P, Recueil, str. I-10091, točka 52;

Sodišče prve stopnje: 6. junij 2007, Parlante proti Komisiji, T-432/04, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 38.