Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. július 9.

F‑104/07. sz. ügy

Micheline Hoppenbrouwers

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Orvosi vizsgálat – Fizikai alkalmatlanság – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének (1) bekezdése”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Hoppenbrouwers lényegében azon 2006. december 18‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amelyben 2005. május 1‑jei fizikai alkalmatlanságára hivatkozva megtagadták szerződés alkalmazottként történő alkalmazását.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Korábbi határozat felülvizsgálata után hozott határozat – Az orvosi bizottság véleményét követően a szerződéses alkalmazott alkalmazásának megtagadása

(Személyzeti szabályzat, 33. és 90. cikk, (2) bekezdés; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 83. cikk)

2.      Tisztviselők – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek – A szerződéses alkalmazottaknak az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek mellékletének 2. cikke alapján történő felvétele

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 82. cikk, (3) bekezdés, d) pont, és melléklet, 2. cikk)

1.      Elfogadhatatlan az olyan korábbi határozatot pusztán megerősítő határozat megsemmisítése iránt benyújtott kereset, amelyet az erre előírt határidőn belül nem támadtak meg, azzal, hogy e minősítés feltételezi, hogy a jogi aktus a korábbi határozathoz képest nem tartalmaz új tényezőket, és nem előzte meg a korábbi határozat címzettje helyzetének újbóli vizsgálata.

Mindazonáltal a szerződéses alkalmazott alkalmazását a felvételt megelőző orvosi vizsgálaton megállapított fizikai alkalmatlanság miatt megtagadó határozattal szemben indított kereset keretében az orvosi bizottságnak a személyzeti szabályzat 33. cikkével összhangban történő összehívása lehetőségének elismerése szükségszerűen azzal a következménnyel jár, hogy az említett bizottság véleménye alapján hozott határozatot – nem pedig az eredeti határozatot – kell a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében vett sérelmet okozó aktusnak minősíteni. Ezzel ellentétes álláspont ugyanis megfosztaná az orvosi bizottság összehívásának a személyzeti szabályzatban elismert lehetőségét a hatékony érvényesüléstől. E tekintetben, ha egyedül a korábbi határozatot kellene sérelmet okozó aktusnak tekinteni, az orvosi bizottság véleményét kikérni kívánó személyek kénytelenek volnának az orvosi bizottság összehívásával egyidejűleg a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszt is előterjeszteni az előírt határidő esetleges elmulasztásának elkerülése érdekében, ami gyengítené a személyzeti szabályzat 33. cikkében előírt eljárás hatékonyságát. Az ilyen helyzet a pergazdaságosság elvével is ellentétes volna.

(lásd a 40., 49. és az 50. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑121/89. és T‑13/90. sz., X kontra Bizottság egyesített ügyekben 1992. szeptember 18‑án hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑2195. o) 4., 5., 7., 11. és 12. pontja; T‑535/93. sz., F kontra Tanács ügyben 1995. február 23‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1995., I‑A‑49. o. és II‑163. o.) 4., 5., 7–9. és 11. pontja; T‑331/94. sz., IPK kontra Bizottság ügyben 1997. október 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1997., II‑1665. o.) 24. pontja; T‑100/96. sz., Vicente-Nuñez kontra Bizottság ügyben 1998. október 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑591. o. és II‑1779. o.) 37. pontja; T‑65/00. sz., Ioannou kontra Tanács ügyben 2001. január 18‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑15. o. és II‑67. o.) 5., 8. és 13–15. pontja; T‑95/00. és T‑96/00. sz., Zaur-Gora és Dubigh kontra Bizottság egyesített ügyekben 2001. április 3‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑79. o. és II‑379. o.) 24. és 27. pontja.

2.      Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek mellékletének 2. cikke értelmében a határozatlan időre szóló, szerződéses alkalmazotti szerződés, amelyet a 2004. május 1‑je óta a Közösségek alkalmazásában álló minden személynek felajánlanak az említett 2. cikkben előírt feltételek mellett, legkésőbb 2005. május 1‑jén lép hatályba. Másfelől az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 83. cikkének első bekezdése szerint a felvétel előtt a szerződéses alkalmazottat az intézmény egyik orvosa megvizsgálja annak érdekében, hogy az intézmény meggyőződhessen arról, hogy az említett alkalmazott megfelel az említett alkalmazási feltételek 82. cikke (3) bekezdésének d) pontjában előírt fizikai alkalmassági feltételeknek.

Így az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 83. cikke első bekezdésének, 82. cikke (3) bekezdése d) pontjának és melléklete 2. cikkének együttes alkalmazásából következik, hogy a szerződéses alkalmazottnak, akinek szerződése legkésőbb 2005. május 1‑jén lép hatályba, legkésőbb ezen időpontig meg kell felelnie a fizikai alkalmassági feltételeknek. E tekintetben az említett alkalmazási feltételek melléklete 2. cikkének kedvezményét, amely kivételt képez a szerződéses alkalmazottak általános felvételi eljárása alól, szigorúan kell értelmezni.

Következésképpen az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 82. cikke (3) bekezdésének d) pontja nem értelmezhető úgy, hogy a fizikai alkalmassági feltételek teljesülésének megállapításához elegendő, ha a fizikai alkalmatlanság nem végleges, és ebből következően a fizikai alkalmassági feltételek újból teljesülhetnek, akár hosszú idő után is.

(lásd a 71., 72., 75., 76. és 79. pontot)