Language of document : ECLI:EU:F:2009:117

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2009. szeptember 17.

F‑121/07. sz. ügy

Guido Strack

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Közbenső kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás és hatáskör hiányára alapított kifogás – Mulasztási eljárás”

Tárgy: A G. Strack által 2007. október 22‑én az EK 236. cikk és EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset keretében a Bizottság az eljárási szabályzat 76. és 78. cikke alapján külön beadványban elfogadhatatlansági kifogást és hatáskör hiányára alapított kifogást terjesztett elő az említett keresettel szemben.

Határozat: A Bizottságnak a kereset elfogadhatatlanságának és a Közszolgálati Törvényszék hatásköre hiányának elbírálása iránti kérelme elfogadható. A Közszolgálati Törvényszék a felperes mulasztási ítélet iránti kérelmét elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságnak a kereset elfogadhatatlanságának és a Közszolgálati Törvényszék hatásköre hiányának elbírálása iránti kérelméről az érdemi határozatban dönt. A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Az eljárási iratok elfogadhatósága – Az irat benyújtásakor való értékelés – Az elfogadhatatlansági kifogás előterjesztésének határideje

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 114. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 78. cikk; 2004/752 tanácsi határozat, 3. cikk, (4) bekezdés)

2.      Eljárás – Az eljárási iratok elfogadhatósága – Az elfogadhatatlansági kifogásnak az ellenkérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítását követő előterjesztése – Elfogadhatóság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 39. és 78. cikk)

1.      Abban az esetben, ha az alperes a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 78. cikke alapján elfogadhatatlansági kifogást terjeszt elő az említett szabályzat hatálybalépése előtt előterjesztett és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló 2004/752 határozat 3. cikkének (4) bekezdése értelmében az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata rendelkezéseinek hatálya alá tartozó keresettel szemben, az elfogadhatatlansági kifogás előterjesztése tekintetében azt a határidőt kell tiszteletben tartani, amelyet a keresetlevél kézbesítésekor hatályos eljárási szabályzat meghatároz. Egyébiránt akár az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 114. cikkének, akár a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 78. cikkének hatálya alá tartozik a kereset, az elfogadhatatlansági kifogás előterjesztésére nyitva álló határidőt e kézbesítéstől kell számítani.

(lásd a 10., 13. és 16. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑107/07. sz., Daskalakis kontra Bizottság ügyben 2008. május 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑177. o. és II‑A‑1‑941. o.) 25. pontja.

2.      Amennyiben a Közszolgálati Törvényszék helyt adott az alperesnek az ellenkérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása iránti kérelmének, az a tény, hogy e fél a meghosszabbított határidő lejárta előtt a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 78. cikke alapján elfogadhatatlansági kifogást terjeszt elő, ahelyett hogy az ügy érdemének vizsgálatát magában foglaló ellenkérelmet nyújtana be, nem teszi vitássá a hosszabbítási kérelme említett eljárási szabályzat releváns rendelkezéseinek való megfelelését, és nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy e kérelem visszaélésszerű.

A Közszolgálati Törvényszék ugyanis azzal, hogy az említett eljárási szabályzat 78. cikkében az elfogadhatatlansági kifogás előterjesztésére meghatározott határidő lejárta előtt meghosszabbította az ellenkérelem benyújtására nyitva álló határidőt, hallgatólagosan elfogadta azt, hogy a vonatkozó meghosszabbított határidőn belül az alperes külön beadványban vagy az ellenkérelemben elfogadhatatlansági kifogást terjeszthessen elő. E tekintetben bár igaz, hogy egyetlen rendelkezés sem teszi kifejezetten lehetővé az említett 78. cikk szerinti határidő meghosszabbítását, ebből nem következik, hogy ha a hosszabbításra az említett határidő lejárta előtt kerül sor, a fél a meghosszabbított határidő lejárta előtt külön beadványban nem terjeszthetne elő elfogadhatatlansági kifogást.

(lásd a 18. és 20. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑387/00. sz., Comitato organizzatore del convegno internazionale kontra Bizottság ügyben 2002. július 10‑én hozott végzésének (EBHT 2002., II‑3031. o.) 35. pontja.