Language of document : ECLI:EU:F:2009:117

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

17 septembrie 2009

Cauza F‑121/07

Guido Strack

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Incidente de procedură — Excepție de inadmisibilitate și de necompetență — Procedură de judecare în lipsă”

Obiectul: În cadrul acţiunii formulate de domnul Strack, în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, la 22 octombrie 2007, Comisia a ridicat, printr-un înscris separat, o excepție de inadmisibilitate și de necompetență împotriva acțiunii menționate, în temeiul articolelor 76 și 78 din Regulamentul de procedură

Decizia: Cererea Comisiei având ca obiect pronunțarea asupra inadmisibilității acțiunii și a necompetenței Tribunalului este admisibilă. Respinge cererea reclamantului de judecare în lipsă. Unește cu fondul cererea Comisiei de pronunțare asupra inadmisibilității acțiunii și a necompetenței Tribunalului. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul hotărârii

1.      Procedură — Admisibilitatea actelor de procedură — Apreciere la momentul introducerii actului — Termen de ridicare a unei excepții de inadmisibilitate

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 114; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 78; Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3 alin. (4)]

2.      Procedură — Admisibilitatea actelor de procedură — Ridicarea unei excepții de inadmisibilitate după obținerea unei prelungiri a termenului de depunere a memoriului în apărare — Admisibilitate

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 39 și 78)

1.      În ipoteza în care un pârât ridică o excepție de inadmisibilitate în temeiul articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice împotriva unei acțiuni introduse înainte de intrarea în vigoare a regulamentului menționat și supuse dispozițiilor Regulamentului de procedură al Tribunalului de Primă Instanță în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene, termenul care trebuie respectat pentru ridicarea excepției de inadmisibilitate este cel prevăzut în Regulamentul de procedură în vigoare la data comunicării cererii introductive. De altfel, fie că se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 114 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, fie în cel al articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, termenul acordat pentru a ridica excepția de inadmisibilitate curge de la data acestei comunicări.

(a se vedea punctele 10, 13 și 16)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 22 mai 2008, Daskalakis/Comisia, F‑107/07, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 25

2.      În cazul în care Tribunalul Funcției Publice a admis cererea unui pârât de a prelungi termenul de depunere a memoriului în apărare, faptul că acest pârât ridică, înainte de expirarea termenului prelungit, o excepție de inadmisibilitate în temeiul articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în loc de a prezenta un memoriu în apărare ce conține o analiză de fond a cauzei, nu este de natură să ridice o îndoială cu privire la conformitatea cererii sale de prelungire cu dispozițiile relevante din Regulamentul de procedură menționat și nici să permită constatarea caracterului abuziv al acestei cereri.

Astfel, acordând prelungirea termenului de depunere a memoriului în apărare înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul 78 din Regulamentul de procedură menționat pentru a ridica o excepție de inadmisibilitate, Tribunalul Funcției Publice a acceptat implicit că, în termenul prelungit acordat, pârâtul poate să ridice o excepție de inadmisibilitate printr‑un înscris separat sau printr‑un memoriu în apărare. În această privință, deși este adevărat că nicio dispoziție explicită nu prevede posibilitatea prelungirii termenului prevăzut la articolul 78 menționat mai sus, din acest fapt nu se poate deduce că, întrucât prelungirea a intervenit înainte de expirarea termenului menționat, o parte nu ar putea ridica înainte de expirarea termenului prelungit o excepție de inadmisibilitate printr‑un înscris separat.

(a se vedea punctele 18 și 20)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 10 iulie 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Comisia, T‑387/00, Rec., p. II‑3031, punctul 35