Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

Tarnautojų TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. rugsėjo 29 d.

Byla F‑64/09

Kay Labate

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Profesinė liga – Ieškinys dėl neveikimo – Tarnautojų teismo kompetencijos nebuvimas – Perdavimas Pirmosios instancijos teismui“

Dalykas: Pagal EB 232 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo K. Labate prašo: pripažinti, kad Komisija neteisėtai nesiėmė veiksmų, kaip tai suprantama pagal EB 232 straipsnį; nurodyti Komisijai imtis priemonių, kad būtų įvykdyta 2008 m. vasario 1 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo nutartis Labate prieš Komisiją (F‑77/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000); suteikti šios bylos nagrinėjimui atitinkamą pirmenybę ir per šešias savaites priimti sprendimą; nurodyti imtis visų kitų būtinų priemonių; priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Sprendimas: Ieškinys, įregistruotas numeriu F‑64/09, Labate prieš Komisiją grąžinamas Pirmosios instancijos teismui. Bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimas atidedamas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl neveikimo – Tarnautojų teismo kompetencijos nebuvimas

(EB 232 ir 236 straipsniai; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

Ieškinys, kuriuo siekiama ne asmens nenaudai priimto akto panaikinimo, o teismo pripažinimo, jog institucija neteisėtai nesiėmė veiksmų, prieš kurio pareiškimą vyko EB 232 straipsnyje numatyta raginimo imtis atitinkamų veiksmų procedūra ir kuris aiškiai pagrįstas EB 232 straipsniu, yra ieškinys dėl neveikimo, kuris pagal EB 225 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir Teisingumo Teismo statuto 51 straipsnio pirmą pastraipą priklauso Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijai.

Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad nagrinėjamas ginčas kilo dėl darbo santykių, siejančių instituciją ir asmenį, kuriam taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai ir kuris dėl to patenka į EB 236 straipsnio taikymo sritį.

Klausimą, ar, kilus tokiam ginčui, ieškovas gali pareikšti ieškinį dėl neveikimo, jei Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose jam numatyta galimybė apskųsti administracijos neveikimą pareiškiant ieškinį dėl implicitinio sprendimo atmesti prašymą, gali spręsti tik teismas, kurio jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus dėl ieškinių dėl neveikimo, t. y. Pirmosios instancijos teismas, o ne Tarnautojų teismas.

(žr. 20–23 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2009 m. liepos 6 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑176/04 DEP, neskelbiamos Rinkinyje, 23–27 punktai; 2009 m. liepos 9 d. Nutarties Infeurope prieš Komisiją, T‑176/08, neskelbiamos Rinkinyje, 36–40 punktai.