Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. július 9.

F‑85/08. sz. ügy

Pietro Notarnicola

kontra

az Európai Közösségek Számvevőszéke

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazott – Próbaidőt lezáró jelentés – Határidők – A próbaidő letelte utáni elbocsátás – Indokolás – Nyilvánvaló értékelési hiba ”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben P. Notarnicola a Számvevőszék főtitkára 2008. július 16‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amely megerősíti a személyzeti, informatikai és telekommunikációs igazgató 2008. március 5‑én hozott, a felperest elbocsátó határozatát.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi valamennyi költség viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Próbaidő

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 84. cikk)

2.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Próbaidő

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 84. cikk)

3.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Próbaidő – A próbaidő leteltekor történő elbocsátásról szóló határozat

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 84. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat 34. cikkének célja az érintett számára azon jog biztosítása, hogy esetlegesen észrevételeket nyújtson be a kinevezésre jogosult hatósághoz, és hogy e hatóság figyelembe vegye ezen észrevételeket. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 84. cikkének is ezt a célt kell szolgálnia.

Amennyiben a próbaidős szerződéses alkalmazottnak biztosították, hogy előadhassa az értékelő megállapításaival kapcsolatos álláspontját az adminisztrációnak, a próbaidőt lezáró jelentés elkészítésének késedelme, jóllehet az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek kifejezett követelményei szempontjából szabálytalannak minősül, sajnálatos, azonban nem olyan jellegű, hogy vitássá tehetné a jelentés vagy adott esetben az elbocsátási határozat érvényességét.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 84. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő, amely értelmében legalább egy hónappal a próbaidő lejárta előtt a próbaidős szerződéses alkalmazott értékelője jelentést készít, nem felmondási idő, hanem célja annak biztosítása, hogy az alkalmazott észrevételeket tehessen azelőtt, hogy az intézmény lehetőleg a próbaidő lejártával egybeeső időpontban határozatot hozna arról, hogy az érintettet megtartja‑e beosztásában.

(lásd a 31–33. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 10/72. és 47/72. sz., Di Pillo kontra Bizottság egyesített ügyekben 1973. július 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1973., 763. o.) 16. pontja; 175/80. sz., Tither kontra Bizottság ügyben 1981. október 8‑án hozott ítéletének (EBHT 1981., 2345. o.) 13. pontja; 98/81. sz., Munk kontra Bizottság ügyben 1982. március 25‑én hozott ítéletének (EBHT 1982., 1155. o.) 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑26/91. sz., Kupka-Floridi kontra CES ügyben 1992. április 1‑jén hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑1615.o.) 20. pontja; T‑96/95. sz., Rozand–Lambiotte kontra Bizottság ügyben 1997. március 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑35. o. és II‑97.o.) 68. pontja; T‑98/98.sz., Trigari-Venturin kontra Centre de traduction 1999. szeptember 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑159. o. és II‑821. o.) 57. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑112/06. sz., Krcova kontra Bíróság ügyben 2007. október 18‑án hozott ítéletének 33. és 35. pontja (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.).

2.      Bár az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 84. cikkének (3) bekezdése a próbaidős alkalmazott írásbeli észrevételeinek – amelyek az értékelő azon megállapításaira vonatkoznak, hogy az alkalmazottat munkája alapján a beosztásában megtartsák‑e, vagy sem – közlésétől számítva nem határoz meg kötelező határidőt, amely alatt a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságnak határozatot kell hoznia arról, hogy az érintettet megtartja‑e beosztásában, vagy elbocsátja, az említett hatóságnak lehetőleg a próbaidő lejártával egybeeső időpontban kell határozatot hoznia arról, hogy az érintettet megtartja‑e beosztásában.

(lásd a 43. és 44. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság a fent hivatkozott Trigari–Venturin kontra Centre de traduction ügyben hozott ítéletének 74. pontja.

3.      A próbaidős tisztviselő véglegesítését mellőző határozat természeténél fogva különbözik a véglegesített tisztviselőnek kinevezett személy szoros értelemben vett „elbocsátásától”. Míg ez utóbbi esetben a létrejött munkaviszony megszüntetését igazoló indokok alapos vizsgálata szükséges, a próbaidős tisztviselő véglegesítésére vonatkozó határozatokban foglalt vizsgálatnak teljesnek kell lennie, és a próbaidő során megmutatkozó olyan pozitív tényezők összességének a fennállására vagy hiányára kell vonatkoznia, amelyek a próbaidős tisztviselő véglegesítését szolgálati érdekként jelenítik meg.

Ugyanez vonatkozik az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 84. cikkére is annyiban, amennyiben a szerződéses alkalmazottat a próbaidő végén (vagy az alatt) a beosztásában meg nem tartó határozat is természeténél fogva különbözik a próbaidőt lezáró pozitív tartalmú jelentés alapján beosztásában korábban megerősített alkalmazott elbocsátásától. Következésképpen, a véglegesítésről döntő határozathoz hasonlóan, az alkalmazottat beosztásában megtartó vagy azt mellőző határozat a próbaidőt érintő, olyan pozitív tényezők összességének a fennállását vagy hiányát feltáró teljes vizsgálatot követel meg, amelyek az alkalmazott beosztásban való megtartását szolgálati érdekként jelenítik meg.

Ezenkívül az adminisztráció széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a próbaidős tisztviselő vagy alkalmazott készségeinek vagy teljesítményének a szolgálati érdek alapján való értékelését illetően. A Közszolgálati Törvényszék így nem helyettesítheti az intézményeknek – a közösségi közszolgálatba való kinevezésre és a szerződése megerősítésére jelölt személy próbaidejének eredményére és a képességeinek megítélésére vonatkozó – értékelését a sajátjával, mivel az általa gyakorolt felülvizsgálat a nyilvánvaló mérlegelési hiba vagy a hatáskörrel való visszaélés hiányának értékelésére korlátozódik.

(lásd a 70–72. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság fent hivatkozott Munk kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 16. pontja; 290/82. sz., Tréfois kontra Bíróság ügyben 1983. november 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1983., 3751. o.) 24., 25. és 29. pontja; 347/82. sz., Alvarez kontra Parlament ügyben 1984. április 5‑én hozott ítéletének (EBHT 1984., 1847. o.) 16. pontja; 3/84. sz., Patrinos kontra CES ügyben 1985. május 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1985., 1421. o.) 13. és 25. pontja.

az Elsőfokú Bíróság fent hivatkozott Kupka–Floridi kontra CES ügyben hozott ítéletének 52. pontja; fent hivatkozott Rozand–Lambiotte kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 112. és 113. pontja; T‑373/00., T‑27/01., T‑56/01. és T‑69/01. sz., Tralli kontra EBB egyesített ügyekben 2002. június 27‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑97. o. és II‑453. o.) 76. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék fent hivatkozott Krcova kontra Bíróság ügyben hozott ítéletének 62. pontja.