Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

9 iulie 2009

Cauza F‑85/08

Pietro Notarnicola

împotriva

Curții de Conturi a Comunităților Europene

„Funcție publică – Agent contractual – Raport de final al perioadei de probă – Termene – Concediere după terminarea perioadei de probă – Motivare – Eroare vădită de apreciere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Notarnicola solicită anularea deciziei secretarului general al Curții de Conturi din 16 iulie 2008 de confirmare a deciziei de concediere adoptate la 5 martie 2008 de directorul pentru resurse umane, informatică și telecomunicații

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamantul la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Agenți contractuali – Recrutare – Perioadă de probă

(Statutul funcționarilor, art. 34; Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 84)

2.      Funcționari – Agenți contractuali – Recrutare – Perioadă de probă

(Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 84)

3.      Funcționari – Agenți contractuali – Recrutare – Perioadă de probă – Decizie de concediere după terminarea perioadei de probă

(Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 84)

1.      Obiectivul articolului 34 din statut este să garanteze persoanei interesate dreptul de a formula eventuale observații adresate autorității împuternicite să facă numiri și să asigure că aceste observații vor fi luate în considerare de această autoritate. Un astfel de obiectiv trebuie să fie atașat și articolului 84 din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Din moment ce agentul contractual stagiar a avut posibilitatea să invoce în fața administrației punctul său de vedere referitor la aprecierile evaluatorului, întârzierea în întocmirea raportului de final al perioadei de probă, deși constituie o neregularitate în raport cu cerințele exprese ale Regimului aplicabil celorlalți agenți, nu poate, oricât de regretabilă ar fi, să fie de natură a pune în discuție validitatea raportului sau, dacă este cazul, a deciziei de concediere.

Termenul prevăzut la articolul 84 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, care stabilește predarea raportului de final al perioadei de probă de către evaluator stagiarului cel târziu cu o lună înainte de terminarea perioadei de probă, nu constituie un termen de preaviz, ci urmărește garantarea faptului că agentul poate să își formuleze observațiile înainte ca instituția să ia o decizie referitoare la menținerea sau nemenținerea în funcție a persoanei interesate la o dată care coincide, în măsura posibilului, cu data terminării perioadei de probă.

(a se vedea punctele 31-33)

Trimitere la:

Curte: 12 iulie 1973, Di Pillo/Comisia, 10/72 și 47/72, Rec., p. 763, punctul 16; 8 octombrie 1981, Tither/Comisia, 175/80, Rec., p. 2345, punctul 13; 25 martie 1982, Munk/Comisia, 98/81, Rec., p. 1155, punctul 8

Tribunalul de Primă Instanță: 1 aprilie 1992, Kupka‑Floridi/CES, T‑26/91, Rec., p. II‑1615, punctul 20; 5 martie 1997, Rozand‑Lambiotte/Comisia, T‑96/95, RecFP, p. I‑A‑35 și II‑97, punctul 68; 21 septembrie 1999, Trigari‑Venturin/Centrul de Traduceri, T‑98/98, RecFP, p. I‑A‑159 și II‑821, punctul 57

Tribunalul Funcției Publice: 18 octombrie 2007, Krcova/Curtea de Justiție, F‑112/06, RePFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctele 33 și 35

2.      Deși articolul 84 din Regimul aplicabil celorlalți agenți nu prevede, după comunicarea observațiilor scrise ale stagiarului cu privire la aprecierea evaluatorului referitoare la calitățile sale pentru a fi sau a nu fi menținut pe post, niciun termen imperativ în care autoritatea abilitată să încheie contractele de muncă trebuie să decidă dacă este menținut pe post sau este concediat, decizia autorității menționate privind menținerea în funcție a persoanei interesate trebuie să intervină la o dată care să coincidă, în măsura posibilului, cu data terminării perioadei de probă.

(a se vedea punctele 43 și 44)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Trigari‑Venturin/Centrul de Traduceri, citată anterior, punctul 74

3.      O decizie de netitularizare a unui funcționar stagiar se distinge prin natura sa de „concedierea” propriu‑zisă a unei persoane care a beneficiat de o numire în calitate de funcționar titular. În timp ce în acest ultim caz se impune o examinare minuțioasă a motivelor care justifică încetarea unui raport de muncă stabilit, în deciziile privind titularizarea stagiarilor, examinarea trebuie să fie globală și să se refere la existența sau la inexistența unui ansamblu de elemente pozitive relevate în perioada de probă care fac ca titularizarea stagiarului să apară ca fiind în interesul serviciului.

Situația este aceeași în privința articolului 84 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, întrucât decizia de nemenținere a unui agent contractual pe post la terminarea perioadei de probă (sau în perioada de probă) se distinge de asemenea prin natură de concedierea unui agent care a fost confirmat pe post în prealabil pe baza unui raport de final al perioadei de probă pozitiv. Astfel, la fel ca și în privința deciziei de titularizare sau de netitularizare, decizia referitoare la menținerea sau la nemenținerea unui agent pe post necesită o examinare globală privind perioada de probă și care să permită stabilirea existenței sau a inexistenței unui ansamblu de elemente pozitive care fac ca menținerea în funcție a agentului să apară ca fiind în interesul serviciului

În plus, administrația dispune de o marjă largă în privința aprecierii aptitudinilor și a prestațiilor unui funcționar sau ale unui agent stagiar în funcție de interesul serviciului. Prin urmare, nu este de competența Tribunalului Funcției Publice să substituie aprecierea instituțiilor cu propria apreciere în privința rezultatului unei perioade de probă și a aptitudinilor unui candidat la o numire definitivă sau la confirmarea contractului său în cadrul serviciului public comunitar, controlul său limitându‑se la lipsa unei erori vădite de apreciere sau a unui abuz de putere.

(a se vedea punctele 70-72)

Trimitere la:

Curte: Munk/Comisia, citată anterior, punctul 16; 17 noiembrie 1983, Tréfois/Curtea de Justiție, 290/82, Rec., p. 3751, punctele 24, 25 și 29; 5 aprilie 1984, Alvarez/Parlamentul European, 347/82, Rec., p. 1847, punctul 16; 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec., p. 1421, punctele 13 și 25

Tribunalul de Primă Instanță: Kupka‑Floridi/CES, citată anterior, punctul 52; Rozand‑Lambiotte/Comisia, citată anterior, punctele 112 și 113; 27 iunie 2002, Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 și T‑69/01, RecFP, p. I‑A‑97 și II‑453, punctul 76

Tribunalul Funcției Publice: Krcova/Curtea de Justiție, citată anterior, punctul 62