Language of document : ECLI:EU:F:2009:50

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. gegužės 20 d.

Byla F‑73/08

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Prašymų atlyginti medicinines išlaidas atmetimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, pirma, panaikinti implicitinius Komisijos sprendimus, kuriais, viena vertus, atmesti ieškovo 2007 m. birželio 27 ir 30 d. prašymai atlyginti tam tikras medicinines išlaidas taikant įprastinį tarifą ir, antra vertus, atmesti ieškovo 2007 m. birželio 29 d. ir liepos 2 d. prašymai taikyti papildomą atlyginimą, t. y. 100 % kompensuoti tas pačias medicinines išlaidas, antra, panaikinti eksplicitinį 2008 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmesti ieškovo skundai dėl minėtų sprendimų, trečia, priteisti iš Komisijos ieškovui atlyginti 100 % jo nurodytų medicininių išlaidų, t. y. 4 747,29 EUR ar kitą sumą, kuri, Tarnautojų teismo nuomone, būtų tinkama ir teisinga šiuo atveju, su 10 % metinėmis palūkanomis, skaičiuojamomis nuo 2007 m. lapkričio 7 dienos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą ir iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Asmens nenaudai priimtas sprendimas – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Prašymas atlyginti medicinines išlaidas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Patvirtinamasis aktas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalis, 90 ir 91 straipsniai)

1.      Sprendimas atmesti prašymą atlyginti medicinines išlaidas yra pakankamai motyvuotas, kai juo pareigūnas informuojamas apie tai, kaip buvo nagrinėjamas jo prašymas, ir apie faktines ir teisines priežastis, kuriomis pateisinamas atlyginimas pagal Europos Bendrijų sveikatos draudimo sistemą, net jei ne visi atsiskaitymo skyriaus parengti atsiskaitymo lapeliai buvo išsiųsti šiam pareigūnui. Tai, kad prieš gaudamas sprendimą dėl atmetimo pareigūnas nežinojo apie šiuos atsiskaitymo lapelius, neturi įtakos sprendimo teisėtumui.

Be to, bet kuriuo atveju, net jei toks sprendimas dėl atmetimo būtų nepakankamai motyvuotas, jis turėtų būti aiškinamas taip, kad jame yra minimalūs motyvai, kuriais remdamasi institucija galės pateikti papildomą informaciją nagrinėjant bylą ir įvykdyti savo pareigą motyvuoti.

(žr. 51, 52 ir 54 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo Hanning prieš Parlamentą, T‑37/89, Rink. p. II‑463, 41 ir 44 punktai.

2.      Sprendimu atmesti prašymą atlyginti 100 % medicininių išlaidų, kuriame nėra naujos informacijos, palyginti su tokiu pačiu atmestu ankstesniu prašymu, ir dėl kurio pareikštas ieškinys Bendrijos teismui, nepakeičiama ieškovo teisinė padėtis, todėl jis nėra asmens nenaudai priimtas aktas, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius.

Net manant, kad toks sprendimas galėtų būti laikomas, pirmąjį sprendimą patvirtinančiu aktu, kuris galėtų būti neatskiriamas nuo pirmojo ir todėl galėtų būti laikomas priimtu asmens nenaudai, Bendrijos teismas, kuriame pareikštas ieškinys dėl šio sprendimo, turėtų pats nustatyti, kad ieškinys pareikštas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tais pačiais pagrindais. Tokiomis aplinkybėmis ieškinys būtų akivaizdžiai nepriimtinas remiantis lis pendens.

(žr. 60 ir 61 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1973 m. gegužės 17 d. Sprendimo Perinciolo prieš Tarybą, 58/72 ir 75/72, Rink. p. 511, 3–5 punktai; 1985 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo Hoogovens Groep prieš Komisiją, 172/83 ir 226/83, Rink. p. 2831, 9 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. birželio 14 d. Nutarties Landtag Schleswig-Holstein prieš Komisiją, T‑68/07, neskelbiamos Rinkinyje, 16 punktas; 2008 m. liepos 9 d. Sprendimo Marcuccio prieš Komisiją, T‑296/05 ir T‑408/05, dar nepaskelbto Rinkinyje, 47–49 punktai; 2008 m. rugsėjo 9 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑143/08, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 39–41 punktai; 2008 m. rugsėjo 9 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑144/08, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 32–34 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. sausio 25 d. Nutarties Duyster prieš Komisiją, F‑80/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 52 punktas.