Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

30. dubna 2009

Věc F-30/07

Lidia Noworyta

v.

Evropský parlament

„Nevydání rozhodnutí ve věci“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Noworyta domáhá zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 28. dubna 2006, kterým se zamítá návrh nadřízeného žalobkyně ze dne 20. října 2005 a odmítá přiznat jí paušální náhradu za práci přesčas ve smyslu článku 3 přílohy VI služebního řádu; alternativně k zaplacení této náhrady se žalobkyně domáhá zaplacení jakékoliv jiné náhrady buď na základě článku 56a, nebo článku 56b služebního řádu.

Rozhodnutí: Není namístě rozhodovat ve věci F‑30/07, Noworyta v. Parlament, která je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Řízení – Vyhovění návrhu žalobce po podání žaloby

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 75)

Soud Společenství je oprávněn posoudit podle okolností každého případu, zda řádný výkon spravedlnosti odůvodňuje meritorní zamítnutí žaloby na neplatnost nebo obdobně konstatování, že žaloba se stala bezpředmětnou, a tedy není namístě rozhodnout o její opodstatněnosti, aniž předtím rozhodl o námitce nepřípustnosti vznesené žalovaným.

Tak tomu je v případě, ve kterém Soud již v první věci meritorně rozhodl ve prospěch žalobce ve věci, která mu byla nyní předložena, a pokud účastníci řízení během jednání a v odpovědi na otázku Soudu v rámci této druhé věci prohlásili, že pokud by žaloba v první věci byla prohlášena za přípustnou a pokud by Soud rozhodl ve věci samé, nebylo by namístě rozhodnout v druhé věci.

(viz body 5 až 8)

Odkazy:

Soudní dvůr: 26. února 2002, Rada v. Boehringer, C‑23/00 P, Recueil s. I‑1873, body 51 a 52; 23. března 2004, Francie v. Komise, C‑233/02, Recueil s. I‑2759, bod 26

Soud prvního stupně: 15. června 2005, Regione autonoma della Sardegna v. Komise, T‑171/02, Sb. rozh. s. II‑2123, bod 155

Soud pro veřejnou službu: 8. dubna 2008, Bordini v. Komise, F‑134/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 56; 28. dubna 2009, Balieu-Steinmetz a Noworyta v. Parlament, F‑115/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000