Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 30ής Απριλίου 2009

Υπόθεση F-30/07

Lidia Noworyta

κατά

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Κατάργηση της δίκης»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA, με την οποία η L. Noworyta ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση του Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2006, περί απορρίψεως της από 20 Οκτωβρίου 2005 προτάσεως του προϊσταμένου της και του αιτήματος να της χορηγηθεί κατ’ αποκοπή αποζημίωση για υπερωρίες υπό την έννοια του άρθρου 3 του παραρτήματος VI του ΚΥΚ· εναλλακτικώς, αντί της καταβολής της εν λόγω αποζημιώσεως, η προσφεύγουσα ζητεί την καταβολή αποζημιώσεως δυνάμει του άρθρου 56α ή του άρθρου 56β του ΚΥΚ.

Απόφαση: Καταργείται η δίκη στην υπόθεση F‑30/07, Noworyta κατά Κοινοβουλίου, η οποία διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

Διαδικασία – Ικανοποίηση του αιτήματος του προσφεύγοντος μετά την άσκηση της προσφυγής

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 75)

Το κοινοτικό δικαιοδοτικό όργανο έχει την εξουσία να εκτιμήσει, υπό τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης υποθέσεως, αν, από απόψεως ορθής απονομής της δικαιοσύνης, δικαιολογείται η επί της ουσίας απόρριψη της προσφυγής ή, κατ’ αναλογία, η διαπίστωση ότι η προσφυγή κατέστη άνευ αντικειμένου και, επομένως, παρέλκει η απόφαση επί του βασίμου της προσφυγής χωρίς προηγούμενη απόφαση επί της ενστάσεως απαραδέκτου που πρότεινε ο καθού.

Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο μιας πρώτης υποθέσεως, έχει εκδώσει απόφαση επί της ουσίας δεχόμενο την προσφυγή στην υπόθεση της οποίας επιλήφθηκε, κατά δε την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της δεύτερης υποθέσεως και απαντώντας σε ερώτηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, οι διάδικοι δήλωσαν ότι, εφόσον η προσφυγή στην πρώτη υπόθεση κριθεί παραδεκτή και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης εκδώσει απόφαση επί της ουσίας, παρέλκει η έκδοση αποφάσεως στη δεύτερη υπόθεση.

(βλ. σκέψεις 5 έως 8)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 26 Φεβρουαρίου 2002, C‑23/00 P, Συμβούλιο κατά Boehringer, Συλλογή 2002, σ. I‑1873, σκέψεις 51 και 52· 23 Μαρτίου 2004, C‑233/02, Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. I‑2759, σκέψη 26

ΠΕΚ: 15 Ιουνίου 2005, T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna κατά Επιτροπής, Συλλογή 2005, σ. II‑2123, σκέψη 155

ΔΔΔ: 8 Απριλίου 2008, F‑134/06, Bordini κατά Επιτροπής, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 56· 28 Απριλίου 2009, F‑115/07, Balieu-Steinmetz και Noworyta κατά Κοινοβουλίου, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή