Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. balandžio 30 d.

Byla F‑30/07

Lidia Noworyta

prieš

Europos Parlamentą

„Nereikalingumas priimti sprendimą“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo L. Noworyta prašo panaikinti 2006 m. balandžio 28 d. Parlamento sprendimą, kuriuo buvo atmestas 2005 m. spalio 20 d. jos viršininko pasiūlymas ir atsisakyta skirti ieškovei nustatytą priemoką už išdirbtus viršvalandžius, numatytą Pareigūnų tarnybos nuostatų VI priedo 3 straipsnyje; jei nebūtų sumokėta ši priemoka, ieškovė prašo sumokėti kitą išmoką pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnį arba pagal šių nuostatų 56b straipsnį.

Sprendimas: Nereikia priimti sprendimo byloje Noworyta prieš Parlamentą (F‑30/07); išbraukti šią bylą iš Tarnautojų teismo registro. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Procesas – Ieškovas, kurio prašymas buvo patenkintas pareiškus ieškinį

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 75 straipsnis)

Remdamasis kiekvieno atvejo aplinkybėmis Bendrijos teismas gali nuspręsti, ar geru teisingumo vykdymu galima pateisinti ieškinio dėl panaikinimo atmetimą arba pagal analogiją pripažinti, kad ieškinys neteko savo dalyko ir kad dėl to nereikia priimti sprendimo dėl jo pagrįstumo, prieš tai nepriėmus sprendimo dėl nepriimtinumu pagrįsto atsakovės prieštaravimo.

Tai taikytina, kai Tarnautojų teismas ankstesnėje byloje jau išnagrinėjo ieškinį iš esmės ir priėmė sprendimą ieškovo nagrinėjamoje byloje naudai ir kai per posėdį ir atsakydamos į Tarnautojų teismo klausimą vėlesnėje byloje šalys pareiškė, kad jei ankstesnėje byloje ieškinys būtų pripažintas priimtinu ir jei Tarnautojų teismas priimtų sprendimą iš esmės, nebūtų reikalo priimti sprendimo vėlesnėje byloje.

(žr. 5–8 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2002 m. vasario 26 d. Sprendimo Taryba prieš Boehringer, C‑23/00 P, Rink. p. I‑1873, 51 ir 52 punktai; 2004 m. kovo 23 d. Sprendimo Prancūzija prieš Komisiją, C‑233/02, Rink. p. I‑2759, 26 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. birželio 15 d. Sprendimo Regione autonoma della Sardegna prieš Komisiją, T‑171/02, Rink. p. II‑2123, 155 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. balandžio 8 d. Sprendimo Bordini prieš Komisiją, F‑134/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 56 punktas; 2009 m. balandžio 28 d. Sprendimas Balieu-Steinmetz ir Noworyta prieš Parlamentą, F‑115/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000.