Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. kovo 12 d.

Byla F‑24/07

Virginie Lafleur Tighe

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Įdarbinimas – Priskyrimas prie lygio – Buvę atskiri ekspertai – Profesinė patirtis – Diplomas – Lygiavertiškumo pažymėjimas – Priimtinumas – Nauja ir esminė aplinkybė“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo V. Lafleur Tighe iš esmės prašo panaikinti sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą priskirti ieškovę prie 13 lygio 1 pakopos, kuris susijęs su jos 2005 m. gruodžio 22 d. pasirašyta darbo sutartimi.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Viešosios tvarkos išlyga – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Sutartis, sudaryta tarp tarnautojo ir institucijos, sukelia pasekmių nuo jos pasirašymo dienos ir nuo tos pačios dienos gali būti nenaudinga tarnautojui, jeigu joje nustatytos visos sąlygos.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatyti terminai skirti teisinių santykių saugumui užtikrinti, todėl jie yra privalomi ir šalys bei teismas turi jų laikytis. Vien naujų ir esminių faktų buvimu galima pateisinti naujo prašymo peržiūrėti sprendimą, pavyzdžiui, sprendimą dėl tarnautojo priskyrimo, kuris nebuvo apskųstas per Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytus terminus, pateikimą. Tam, kad aplinkybė būtų laikoma „nauja“, nei ieškovas, nei administracija apie atitinkamą aplinkybę neturėjo arba negalėjo būti žinoję priimant ankstesnį sprendimą, kuris tapo galutinis. Tam, kad būtų pripažintas „esminis“ pobūdis, būtina, kad atitinkama aplinkybė galėtų iš esmės pakeisti ieškovo padėtį, dėl kurios buvo pateiktas pirminis prašymas, išnagrinėtas ankstesniame sprendime, kuris tapo galutinis.

(žr. 53 ir 55–57 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo Valentini prieš Komisiją, 231/84, Rink. p. 3027, 14 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. liepos 11 d. Nutarties Chauvin prieš Komisiją, T‑16/97, Rink. VT p. I‑A‑237 ir II‑681, 32 punktas; 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Inpesca prieš Komisiją, T‑186/98, Rink. p. II‑557, 50 ir 51 punktai; 2002 m. liepos 11 d. Sprendimo Martínez Páramo ir kt. prieš Komisiją, T‑137/99 ir T‑18/00, Rink. VT p. I‑A‑119 ir II‑639, 56 punktas; 2005 m. vasario 14 d. Nutarties Ravailhe prieš Regionų komitetą, T‑406/03, Rink. VT p. I‑A‑19 ir II‑79, 57 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. vasario 19 d. Nutarties R prieš Komisiją, F‑49/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 79 punktas, Pirmosios instancijos teisme nagrinėjamas dėl šio sprendimo pateiktas apeliacinis skundas, byla T‑156/08 P ; 2008 m. liepos 10 d. Nutarties Maniscalco prieš Komisiją, F‑141/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 25 punktas.