Language of document : ECLI:EU:F:2009:16

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. február 18.

F‑42/08. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – A kártérítési kérelem benyújtására vonatkozó ésszerű határidő be nem tartása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra a Bizottságot, hogy térítse meg a felperesnek azzal okozott károkat, hogy olyan telefax‑számra küldött neki feljegyzést, amelyet nem lett volna szabad használnia.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Határidők – Intézményhez intézett kártérítési kérelem – Ésszerű határidő betartása

(A Bíróság alapokmánya, 46. cikk; személyzeti szabályzat, 90. cikk)

A tisztviselő vagy az alkalmazott feladata, hogy az intézményhez ésszerű határidőn belül terjesszen elő minden olyan kérelmet, amely a Közösségnek felróható kár Közösség általi megtérítésére irányul, és e határidő kezdete az általa kifogásolt helyzetről való tudomásszerzés időpontja. A határidő ésszerű jellegét minden ügy egyedi körülményei, különösen a jogvitának az érdekelt számára való fontossága, az ügy összetettsége és az érintett felek magatartása függvényében kell megítélni.

E tekintetben figyelembe kell venni a Bíróság alapokmánya 46. cikkében a szerződésen kívüli felelősség megállapítására irányuló keresettel kapcsolatban biztosított ötéves elévülési idővel való összehasonlítást is. Az ötéves határidő azonban nem jelenthet szigorú és sérthetetlen korlátot, amelyen belül minden kérelem elfogadható függetlenül egyrészt attól, hogy a felperes mikor fordult az adminisztrációhoz a kérelmével, másrészt az adott ügy körülményeitől.

(lásd a 19–22. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑144/02. sz., Eagle és társai kontra Bizottság ügyben 2004. október 5‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., II‑3381. o.) 65. és 66. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑125/05. sz., Tsarnavas kontra Bizottság ügyben 2007. február 1‑jén hozott ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 76. és 77. pontja.