Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

17. února 2009

Věc F-38/08

Amerigo Liotti

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Hodnotící období 2006 – Pravidla hodnocení použitelná hodnotiteli“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Liotti domáhá zrušení svého posudku o vývoji služebního postupu za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006.

Rozhodnutí: Posudek o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se zrušuje. Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Obecná prováděcí ustanovení zavádějící společná pravidla hodnocení pro všechna generální ředitelství

(Služební řád, článek 43)

Nedodržení obecných ustanovení k provedení článku 43 služebního řádu při sestavování posudku o vývoji služebního postupu úředníka, přijatých dotyčným orgánem, která předepisují zohlednění společných pravidel hodnocení pro všechna generální ředitelství za účelem usnadnění porovnání zásluh úředníků, harmonizace známek za zásluhy navržených hodnotiteli a soudržnost hodnocení v rámci téhož generálního ředitelství, představuje porušení podstatné formální náležitosti. Nepoužití těchto norem nebo jejich nedostatečné zohlednění má tudíž za následek podstatnou vadu hodnocení úředníka a odůvodňuje jeho zrušení.

(viz body 46 a 47)