Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2009. gada 17. februārī

Lieta F‑38/08

Amerigo Liotti

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2006. gada novērtējums – Novērtētāju piemērojamās novērtēšanas normas

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru A. Liotti lūdz atcelt viņa karjeras novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Nolēmums Atcelt prasītāja karjeras novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Vispārīgie īstenošanas noteikumi, ar kuriem visām ģenerāldirekcijām tiek ieviestas kopīgas novērtēšanas normas

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

Ja, sagatavojot ierēdņa karjeras novērtējuma ziņojumu, netiek ņemti vērā Civildienesta noteikumu 43. panta vispārīgie īstenošanas noteikumi, kurus ir pieņēmusi attiecīgā iestāde, kas nosaka, ka ir jāņem vērā visām ģenerāldirekcijām kopīgās novērtēšanas normas, lai atvieglotu ierēdņu nopelnu salīdzināšanu, vērtētāju piedāvāto piešķiramo nopelnu punktu saskaņošanu un saskaņotu novērtējumu vienā ģenerāldirekcijā, tas ir būtiskas formālas prasības pārkāpums. Šo normu nepiemērošana vai nepietiekama ņemšana vērā tādējādi ir būtisks pārkāpums ierēdņa novērtēšanā un pamato novērtējuma atcelšanu.

(skat. 46. un 47. punktu)