Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

17 februarie 2009

Cauza F‑38/08

Amerigo Liotti

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Exercițiul de evaluare pentru anul 2006 – Norme de evaluare aplicabile de către evaluatori”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Liotti solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2006

Decizia: Anulează raportul asupra evoluției carierei reclamantului pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2006. Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Dispoziții generale de punere în aplicare ce stabilesc norme de evaluare comune pentru fiecare direcție generală

(Statutul funcționarilor, art. 43)

La întocmirea raportului asupra evoluției carierei unui funcționar, nerespectarea dispozițiilor generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut adoptate de instituția vizată, care stabilesc luarea în considerare a unor norme de evaluare comune pentru fiecare direcție generală, în scopul facilitării comparației între meritele funcționarilor, a armonizării notelor de merit propuse de evaluatori și a coerenței evaluării în cadrul aceleiași direcții generale, constituie încălcarea unei norme fundamentale de procedură. Neaplicarea sau insuficienta luare în considerare a acestor norme reprezintă o neregularitate esențială în evaluarea funcționarului și justifică anularea acesteia.

(a se vedea punctele 46 și 47)