Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

PERSONALDOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 17 februari 2009

Mål F-38/08

Amerigo Liotti

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Karriärutvecklingsrapport – Bedömningsförfarandet för år 2006 – Rapporteringsrutiner som kan tillämpas av betygsättarna”

Saken: Talan, enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, av Amerigo Liotti väckt om ogiltigförklaring av hans karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari–31 december 2006.

Avgörande: Sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari–31 december 2006 ogiltigförklaras. Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Allmänna genomförandebestämmelser om gemensamma utvecklingsnormer för varje generaldirektorat

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

Det utgör ett åsidosättande av en väsentlig formföreskrift när den berörda institutionen i samband med upprättandet av en tjänstemans karriärutvecklingsrapport inte beaktar de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, i vilka det föreskrivs gemensamma rapporteringsrutiner för varje generaldirektorat i syfte att underlätta jämförelsen av tjänstemännens meriter, harmoniseringen av de meritpoäng som de rapporterande tjänstemännen har föreslagit, och överensstämmelsen av bedömningen inom ett och samma generaldirektorat. Att inte tillämpa dessa rutiner eller att inte i tillräcklig mån beakta dem innebär alltså att det i samband med bedömningen av tjänstemannen begåtts en väsentlig oegentlighet med den följden att bedömningen ska ogiltigförklaras.

(se punkterna 46 och 47)