Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 31. martā

Lieta F‑146/07

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Lūgums veikt izmeklēšanu saistībā ar negadījumu, kurā cietušais ir prasītājs – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Marcuccio lūdz it īpaši atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums uzsākt izmeklēšanu saistībā ar atgadījumu, kas noticis laikā, kad prasītājs strādājis Komisijas delegācijā Angolā, kā arī lūdz atlīdzināt kaitējumu, kas viņam radies saistībā ar šo atgadījumu

Nolēmums Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami juridiski nepamatotu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Noilgums – Atsākšana – Nosacījums – Jauns fakts

(Civildienesta noteikumu 90. un 91.pants)

Iespēja iesniegt prasību Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta izpratnē neļauj ierēdnim neievērot Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā noteiktos termiņus sūdzības un prasības iesniegšanai, lai ar pieteikumu netieši apstrīdētu agrāku lēmumu, kas nav ticis apstrīdēts noteiktajos termiņos. No tā izriet, ka tikai jaunu un būtisku faktu esamība var pamatot pieteikumu pārskatīt iepriekšēju galīgu lēmumu.

(skat. 39. un 47. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1986. gada 13. novembris, 232/85 Becker/Komisija, Recueil, 3401. lpp., 8. punkts.