Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 31. marca 2009

Zadeva F-146/07

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Zahteva za preiskavo v zvezi z nesrečo, katere žrtev naj bi bila tožeča stranka – Odškodninska tožba – Očitno pravno neutemeljena tožba – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Marcuccio predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je zavrnila njegovo zahtevo za začetek preiskave o dogodku, ki naj bi se zgodil, ko je delal v predstavništvu Komisije v Angoli, in povrnitev škode, ki naj bi jo utrpel zaradi tega dogodka.

Odločitev:      Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne kot očitno pravno neutemeljena. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Roki – Prekluzija – Ponovni začetek – Pogoj – Novo dejstvo

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Možnost vložiti zahtevo v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov uradniku ne omogoča, da obide roke, določene v členih 90 in 91 Kadrovskih predpisov za vložitev pritožbe in tožbe, tako da z zahtevo neposredno izpodbija prejšnjo odločbo, ki ni bila pravočasno izpodbijana. Iz tega sledi, da lahko le obstoj novih pomembnih dejstev upraviči predložitev zahteve za ponovno presojo prejšnje odločbe, ki je postala dokončna.

(Glej točki 39 in 47.)

Napotitev na:

Sodišče: 13. november 1986, Becker proti Komisiji, 232/85, Recueil, str. 3401, točka 8.