Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 12ης Μαρτίου 2009

Υπόθεση F-4/08

Johannes Hambura

κατά

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Πρόσληψη – Διαδικασία επιλογής – Απόρριψη υποψηφιότητας – Προκήρυξη διαγωνισμού PE/95/S – Μη χρησιμοποίηση του εντύπου υποψηφιότητας που περιλαμβάνεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Παραδεκτό – Διοικητική προδικασία»

Αντικείμενο: Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA, με την οποία ο J. Hambura ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, περί απορρίψεως της υποψηφιότητάς του ως εκτάκτου υπαλλήλου σε θέση ιατρού η οποία ανακοινώθηκε με την προκήρυξη του διαγωνισμού PE/95/S (ΕΕ C 244 A, της 18ης Οκτωβρίου 2007, σ. 5).

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο προσφεύγων καταδικάζεται στα δικαστικά στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Προϋποθέσεις συμμετοχής – Καθορισμός τους με την προκήρυξη διαγωνισμού – Εξουσία εκτιμήσεως της Διοικήσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III)

2.      Διαδικασία – Εισαγωγικό δικόγραφο – Απαιτήσεις ως προς τον τύπο – Λεπτομερής έκθεση των λόγων ακυρώσεως και των επιχειρημάτων που προβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 21, εδ. 1, και παράρτημα I, άρθρο 7 § 3· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 35 § 1, στοιχείο ε΄)

1.      Παρά την εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτει, η εξεταστική επιτροπή δεσμεύεται από το κείμενο και, ειδικότερα, από τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η ίδια υποχρέωση ισχύει, κατ’ αρχήν, για τη Διοίκηση καθόσον αυτή υποχρεούται να τηρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ειδάλλως παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.

(βλ. σκέψη 46)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 25 Μαρτίου 2004, T‑145/02, Petrich κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2004, σ. I‑A‑101 και II‑447, σκέψη 34

ΔΔΔ: 11 Ιουλίου 2006, F‑12/05, Tas κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑1‑79 και II‑A‑1‑285, σκέψη 43

2.      Δυνάμει του άρθρου 35, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, το εισαγωγικό δικόγραφο πρέπει να περιέχει την έκθεση των λόγων ακυρώσεως και των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών επιχειρημάτων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι αρκούντως σαφή και ακριβή ώστε να μπορεί ο καθού να προετοιμάσει την άμυνά του και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: Δικαστήριο ΔΔ) να αποφανθεί επί της προσφυγής, ενδεχομένως, και χωρίς άλλα στοιχεία. Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να διασφαλίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης είναι απαραίτητο, για το παραδεκτό της προσφυγής, τα ουσιώδη πραγματικά και νομικά στοιχεία επί των οποίων αυτή στηρίζεται να προκύπτουν κατά τρόπο συνεκτικό και κατανοητό από το ίδιο το δικόγραφο της προσφυγής. Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο καθόσον, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 3, του παραρτήματος I του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το στάδιο της έγγραφης διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου ΔΔ περιλαμβάνει καταρχήν μία μόνο ανταλλαγή υπομνημάτων, εκτός αν το Δικαστήριο ΔΔ αποφασίσει άλλως. Αντιθέτως προς όσα ορίζει το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου για το Πρωτοδικείο ή το Δικαστήριο, η ιδιαιτερότητα αυτή της ενώπιον του Δικαστηρίου ΔΔ διαδικασίας εξηγεί την απαγόρευση συνοπτικής παρουσιάσεως των λόγων και των επιχειρημάτων στο δικόγραφο της προσφυγής. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, το αποτέλεσμα στην πράξη θα ήταν να εξουδετερωθεί σε μεγάλο βαθμό η χρησιμότητα του ειδικού και μεταγενέστερου κανόνα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του Οργανισμού του Δικαστηρίου.

(βλ. σκέψεις 49 και 50)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 28 Απριλίου 1993, T‑85/92, De Hoe κατά Επιτροπής, Συλλογή 1993, σ. II‑523, σκέψη 20· 21 Μαΐου 1999, T‑154/98, Asia Motor France κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II‑1703, σκέψη 42· 15 Ιουνίου 1999, T‑277/97, Ismeri Europa κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, Συλλογή 1999, σ. II‑1825, σκέψη 29

ΔΔΔ: 26 Ιουνίου 2008, F‑1/08, Nijs κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 25, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου, υπόθεση T‑376/08 P