Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. március 12.

F‑4/08. sz. ügy

Johannes Hambura

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Kiválasztási eljárás – A vizsgára bocsátás megtagadása – A PE/95/S felvételi hirdetmény – Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jelentkezési lap használatának mellőzése – Elfogadhatóság – Előzetes közigazgatási eljárás”

Tárgy:      Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. Hambura a Parlament 2007. december 5‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasította a PE/95/S felvételi hirdetmény (HL C 244A., 2007.10.18., 5. o.) tárgyát képező orvosi állásban ideiglenes alkalmazottként való alkalmazásra benyújtott pályázatát.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék J. Hamburát kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – A versenyvizsga‑kiírásban történő rögzítés – Az adminisztráció mérlegelési jogköre

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet)

2.      Eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A Közszolgálati Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek részletes ismertetése

(A Bíróság alapokmánya, 21. cikk, első bekezdés és I. melléklet, 7. cikk, (3) bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. cikk, 1. §, e) pont)

1.      Mérlegelési jogköre ellenére a vizsgabizottságot köti a versenyvizsga‑kiírás szövege és különösen az abban megállapított vizsgára bocsátási feltételek. Főszabály szerint ugyanez érvényes az adminisztrációra, amelynek tehát tiszteletben kell tartania a pályázókra vonatkozó vizsgára bocsátási feltételeket, ellenkező esetben megsérti az egyenlő bánásmód elvét.

(lásd a 46. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑145/02. sz., Petrich kontra Bizottság ügyben 2004. március 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑101. o. és II‑447. o.) 34. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑12/05. sz., Tas kontra Bizottság ügyben 2006. július 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑79. o. és II‑A‑1‑285. o.) 43. pontja.

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 35. cikke 1. §‑ának e) pontja értelmében a keresetlevélnek tartalmaznia kell különösen a jogvita tárgyát és a felhozott jogalapok, valamint ténybeli és jogi érvek rövid ismertetését. Ezen elemeknek kellően világosaknak és pontosaknak kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék az alperes számára védekezésének előkészítését, a Közszolgálati Törvényszék számára pedig a jogvita eldöntését, adott esetben bármilyen más információ nélkül. A jogbiztonság és a gondos igazságszolgáltatás biztosítása érdekében ahhoz, hogy valamely kereset elfogadható legyen, szükséges, hogy azok a lényeges ténybeli és jogi körülmények, amelyeken a kereset alapul, legalább röviden, de összefüggően és érthetően kitűnjenek magából a keresetlevélből. Ez annál inkább így van, mivel a Bíróság alapokmánya I. melléklete 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás írásbeli szakaszában főszabály szerint az előkészítő iratoknak csak egyszeri kicserélésére kerül sor, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék nem határoz eltérően. A Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás ez utóbbi sajátossága az oka annak, hogy – az Elsőfokú Bíróság és a Bíróság előtti eljárásra vonatkozóan a Bíróság alapokmánya 21. cikkének első bekezdésében foglaltakkal ellentétben – a keresetlevélben nem lehet a jogalapokat és érveket csupán röviden összefoglalva ismertetni. Ez utóbbi lehetőség a gyakorlatban azzal járna, hogy a Bíróság alapokmánya mellékletében található speciális és később keletkezett szabály nagy részben értelmét vesztené.

(lásd a 49. és 50. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑85/92. sz., De Hoe kontra Bizottság ügyben 1993. április 28‑án hozott végzésének (EBHT 1993., II‑523. o.) 20. pontja; T‑154/98. sz., Asia Motor Franciaország és társai kontra Bizottság ügyben 1999. május 21‑én hozott végzésének (EBHT 1999., II‑1703. o.) 42. pontja; T‑277/97. sz., Ismeri Europa kontra Számvevőszék ügyben 1999. június 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1999., II‑1825. o.) 29. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑1/08. sz., Nijs kontra Számvevőszék ügyben 2008. június 26‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 25. pontja, a végzéssel szemben T-376/08. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Elsőfokú Bíróság előtt.