Language of document :

Tužba podnesena 5. listopada 2017. – Top Cable protiv SRB-a

(predmet T-689/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Top Cable, SA (Rubí, Španjolska) (zastupnici: R. Vallina Hoset i A. Sellés Marco, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi izvanugovornu odgovornost Jedinstvenog sanacijskog odbora i naloži mu naknadu štete koju tužitelj pretrpio zbog svih radnji i propusta tog odbora zbog kojih je izgubio obveznice i vrijednosne papire društva BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., čiji je bio imatelj;

naloži Jedinstvenom sanacijskom odboru da tužitelju plati iznos od 52 000 000 eura za naknadu pretrpljene štete (potraživani iznos);

odobri povećanje potraživanog iznosa za kompenzacijske kamate od 7. lipnja 2017. do izricanja presude kojom se odlučuje o ovoj tužbi;

odobri povećanje potraživanog iznosa za odgovarajuće zatezne kamate od dana izricanja te presude do cjelokupnog plaćanja potraživanog iznosa, po stopi koju određuje Europska središnja banka (ESB) za glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna boda;

naloži Jedinstvenom sanacijskom odboru snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetu T-659/17, Vallina Fonseca/SRB.

____________