Language of document :

11. oktoobril 2017 esitatud hagi – Euroways versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(kohtuasi T-707/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroways, SL (Hospitalet de Llobregat, Hispaania) (esindajad: advokaadid R. Vallina Hoset ja C. Iglesias Megías)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada Ühtse Kriisilahendusnõukogu lepinguvälise vastutuse olemasolu ja mõista temalt hageja kasuks välja hüvitis kahju eest, mis tuleneb kogu tema tegevusest ja tegevusetusest, mille tõttu hageja jäi ilma oma BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. võlakirjadest ja väärtpaberitest;

mõista Ühtselt Kriisilahendusnõukogult välja hüvitis hagejale tekitatud kahju eest („tasumisele kuuluv summa“);

esimese võimalusena hüvitis tehtud investeeringute eest Banco Populari aktsiatesse summas 543 242,11 eurot;

juhul kui eelmist nõuet ei rahuldata, siis teise võimalusena 44 055,19 eurot;

määrata, et tasumisele kuuluvat summat suurendatakse intresside võrra alates 7. juulist 2017 kuni käesolevat menetlust lõpetava kohtuotsuse kuulutamiseni;

mõista välja tasumisele kuuluv summa koos viivisega määras, mille EKP on kehtestanud peamiste refinantseerimistoimingute puhul ja millele lisandub 2 protsendipunkti, alates käesoleva kohtuotsuse tegemisest kuni tasumisele kuuluva kogu summa väljamaksmiseni;

mõista kohtukulud välja Ühtselt Kriisilahendusnõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjas T-659/17, Vallina Fonseca vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu.

____________