Language of document :

Acțiune introdusă la 10 octombrie 2017 - Aeris Invest/SRB

(Cauza T-714/17)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Aeris Invest Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset și A. Sellés Marco, avocați)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea responsabilității extracontractuale a Comitetul unic de rezoluție (SRB) și obligarea acestuia la repararea prejudiciului suferit de reclamantă care decurge din ansamblul acțiunilor și al omisiunilor SRB care au lipsit-o pe reclamantă de obligațiunilor și de titlurile BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. pe care le deținea;

obligarea SRB la plata în favoarea reclamantei, cu titlu de reparații pentru prejudiciu suferit („cuantumul exigibil”):

cu titlu principal, restituirea investițiilor efectuate, în cuantum de 113 022 558,44 euro în acțiuni ale Banco Popular;

cu titlu subsidiar în raport cu punctul anterior, a sumei de 93,74 milioane de euro; sau

cu titlu cu totul subsidiar, a sumei de 54,29 milioane euro.

majorarea cuantumului exigibil cu dobânzi compensatorii începând de la 7 iunie 2017 și până la pronunțarea hotărârii prin care va fi soluționată prezenta acțiune;

majorarea cuantumului exigibil cu dobânzi de întârziere începând de la pronunțarea hotărârii menționate și până la plata integrală a cuantumului exigibil, la nivelul stabilit de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, majorată cu două puncte procentuale;

obligarea SRB la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele invocate în cauza T-659/17, Vallina Fonseca/SRB

____________