Language of document :

Žaloba podaná dne 5. října 2017 – Uluru a další v. Komise a SRB

(Věc T-690/17)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Uluru, SL (Madrid, Španělsko), Juan Adolfo Álvarez Lorenzana (Santo Domingo, Dominikánská republika) a Raquel Fortet Rodríguez (Madrid) (zástupci: B. Cremades Roman, J. Orts Castro, J. López Useros, S. Cajal Martín a P. Marrodán Lázaro, advokáti)

Žalovaní: Evropská komise a Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

prohlásil neplatnost rozhodnutí SRB č. SRB/EES/2017/08 a rozhodnutí Komise (EU) 2017/1246, obě ze dne 7. června 2017, a v důsledku toho (a) uložil SRB a Evropské komisi povinnost vrátit žalobcům jejich investice do Banco Popular za podmínek uvedených v žalobě nebo (b) alternativně uložil SRB a Evropské komisi povinnost zaplatit žalobcům náhradu škody z mimosmluvní odpovědnosti za podmínek uvedených v žalobě;

uložil SRB a Evropské komisi povinnost zaplatit žalobcům náhradu škody z mimosmluvní odpovědnosti za podmínek uvedených v žalobě;

určil, že ocenění provedené nezávislým znalcem SRB je neplatné, a po výpočtu čisté hodnoty aktiv Banco Popular uložil SRB a Evropské komisi povinnost vyplatit žalobcům náhradu za podmínek uvedených v žalobě;

-    uložil SRB a Evropské komisi náhradu nákladů tohoto řízení;

-    rozhodl, že ze všech částek přiznaných žalobcům plynou vyrovnávací úroky od 23. května 2017 (nebo podpůrně od 7. června 2017) do dne vyhlášení rozsudku, jakož i úroky z prodlení ode dne vyhlášení rozsudku, s výjimkou náhrady nákladů tohoto řízení, z nichž plynou úroky z prodlení teprve ode dne vyhlášení rozsudku; a

-    přiznal žalobcům jakýkoli další prostředek nápravy, který uzná podle práva za vhodný.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné žalobním důvodům a hlavním argumentům uvedeným ve věcech T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17; Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17; Comercial Vascongada Recalde v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-483/17, García Suárez a další v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí; T-497/17, Sánchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí.

____________