Language of document :

Tužba podnesena 5. listopada 2017. – Uluru i dr. protiv Komisije i SRB-a

(predmet T-690/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Uluru, SL (Madrid, Španjolska), Juan Adolfo Álvarez Lorenzana (Santo Domingo, Dominikanska Republika) i Raquel Fortet Rodríguez (Madrid) (zastupnici: B. Cremades Roman, J. Orts Castro, J. López Useros, S. Cajal Martín, P. Marrodán Lázaro, odvjetnici)

Tuženici: Europska komisija i Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku SRB-a br. SRB/EES/2017/08 i Odluku Komisije (EU) 2017/1246, obje od 7. lipnja 2017. i, stoga, (a) naloži SRB-u i Europskoj komisiji da tužiteljima vrate njihova ulaganja u Banco Popular na način određen u tužbi ili (b) alternativno, naloži SRB-u i Europskoj komisiji da tužiteljima isplate naknadu štete zbog izvanugovorne odgovornosti na način određen u tužbi,

naloži SRB-u i Europskoj komisiji da tužiteljima isplate naknadu štete zbog izvanugovorne odgovornosti na način određen u tužbi,

poništi vrednovanje koje je iznio neovisni stručnjak SRB-a i, nakon što izračuna neto vrijednost imovine Banco Popular, SRB-u i Europskoj komisiji naloži da tužiteljima isplate naknadu na način određen u tužbi,

-    naloži SRB-u i Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka,

-    odredi da se sve tužiteljima odobrene iznose uveća za kompenzacijske kamate od 23. svibnja 2017. (ili, podredno, od 7. lipnja 2017.) do dana izricanja presude i, usto, zatezne kamate od datume presude, osim troškova ovog postupka, koji će se uvećati samo za zatezne kamate od datume presude i

-    tužiteljima odredi bilo koju drugu pravno utemeljenu naknadu.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima navedenima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.

____________