Language of document :

5. oktoobril 2017 esitatud hagi – García Gómez jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(kohtuasi T-693/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Abel García Gómez (Torrevieja, Hispaania) ja teised 2199 hagejat (esindajad: advokaadid: J. Cremades García, S. Rodríguez Bajón ja M. F. Ruiz Núñez)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

võtta tühistamishagi vastu ja lugeda see põhjendatuks,

ELTL artikli 277 alusel tunnistada kohaldamatuks määrus (EL) nr 806/2014 või teise võimalusena nimetatud määruse (EL) nr 806/2014 artikkel 21, artikli 22 lõike 2 punkt a ja artikkel 24 ning ka artiklid 18 ja 23;

tühistada Ühtse Kriisilahendusnõukogu vaidlustatud otsus;

kohustada Ühtset Kriisilahendusnõukogu hüvitama hagejatele kahju, mis tekkis liidu õigusega vastuolus olevate normide kohaldamisest;

teise võimalusena kohustada Ühtset Kriisilahendusnõukogu maksma hagejatele aktsionäride ja võlausaldajate hüvitist vastavalt Banco Populari väärtuse hindamisele, mille hagejad esitasid kui määruses nr 806/2014 sätestatud lõpliku väärtuse hindamise, mille eesmärk on määrata kindlaks, kas aktsionäre ja võlausaldajaid oleksid paremini koheldud, kui kriisilahenduses olev krediidiasutus oleks algatanud tavalise maksejõuetusmenetluse;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi on esitatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu 7. juuni 2017. aasta otsuse (SRB/EES/2017/08) peale, millega määrati Banco Popular Español, S.A kriisilahendusmenetlus.

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjades T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-483/17, García Suárez jt vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-484/17, Fidesban jt vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu ning T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu.

____________