Language of document :

2017 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Escribà Serra ir kt. / BPV

(Byla T-731/17)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovai: Juan Escribà Serra (Girona, Ispanija) ir 8 kiti ieškovai, atstovaujami advokatų R. Vallina Hoset ir A. Lois Perreau de Pinninck

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti Bendros pertvarkymo valdybos deliktinę atsakomybę ir įpareigoti ją atlyginti nuostolius, kurie ieškovams buvo padaryti Bendros pertvarkymo valdybos veikimu ir neveikimu, dėl kurių ieškovai prarado visas savo investicijas į BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. obligacijas ir teises;

nurodyti Bendrai pertvarkymo valdybai sumokėti toliau nurodytiems ieškovams 1 726 504 eurų nuostoliams atlyginti („reikalaujama sumokėti suma“):

Ramón Romaguera Amat: 1 071 602,94 EUR;

Cerámica Puigdemont: 260 437,16 EUR;

Maria Dolors Guell Parnau: 52 524,35 EUR;

Enrique Escribà Nadal: 70 838,57 EUR;

Joan Escribà Serra ir Maria Dolors Nadal Casaponsa: 151 796,93 EUR;

Laia Escribà Nadal y Maria Dolors Nadal Casaponsa: 25 299,49 EUR;

José Sabater Comas ir Mª Inmaculada Urgellés Bosch: 94 004,56 EUR;

padidinti reikalaujamą sumokėti sumą, priskaičiuojant palūkanas nuo 2017 m. birželio 7 d. iki sprendimo paskelbimo šioje byloje;

padidinti reikalaujamą sumokėti sumą priskaičiuojant delspinigius, skaičiuojamus nuo šio sprendimo paskelbimo iki visos sumos sumokėjimo, taikant palūkanų normą, kurią ECB taiko pagrindinėms savo refinansavimo operacijoms, padidintą dviem procentiniais punktais;

priteisti iš Bendros pertvarkymo valdybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai panašūs į tuos, kurie nurodyti byloje T-659/17, Vallina Fonseca / BPV.

____________