Language of document :

Beroep ingesteld op 30 oktober 2017 – Escribà Serra e.a./GAR

(Zaak T-731/17)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partijen: Juan Escribà Serra (Girona, Spanje) en 8 andere verzoekende partijen (vertegenwoordigers: R. Vallina Hoset en A. Lois Perreau de Pinninck, advocaten)

Verwerende partij: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Conclusies

De verzoekende partijen verzoeken het Gerecht:

vast te stellen dat de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad niet-contractueel aansprakelijk is en hem te veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoekende partijen hebben geleden door al zijn handelen en niet-handelen als gevolg waarvan hun investering in achtergestelde obligaties van Banco Popular Español, S.A. volledig verloren is gegaan;

de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad te veroordelen om de verzoekende partijen een schadevergoeding van 1 726 504 EUR te betalen (hierna: „verschuldigd bedrag”), dat is samengesteld als volgt:

- Ramón Romaguera Amat: 1 071 602,94 EUR;

- Cerámica Puigdemont: 260 437,16 EUR;

- Maria Dolors Guell Parnau: 52 524,35 EUR;

- Enrique Escribà Nadal: 70 838,57 EUR;

- Joan Escribà Serra en Maria Dolors Nadal Casaponsa: 151 796,93 EUR;

- Laia Escribà Nadal en Maria Dolors Nadal Casaponsa: 25 299,49 EUR;

- José Sabater Comas en Inmaculada Urgellés Bosch: 94 004,56 EUR;

het verschuldigde bedrag te verhogen met compensatoire rente vanaf 7 juni 2017 tot de uitspraak van het arrest betreffende het onderhavige beroep;

het verschuldigde bedrag te verhogen met vertragingsrente vanaf de datum van uitspraak van dit arrest tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, tegen de door de ECB voor basisherfinancieringstransacties vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee procentpunten, en

de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn vergelijkbaar met die welke zijn aangevoerd in de zaak T-659/17, Vallina Fonseca/Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad.

____________