Language of document :

Žaloba podaná dne 31. října 2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España v. SRB

(Věc T-735/17)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Zaragoza, Španělsko) (zástupce: J. F. Llanos Acuña, advokát)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál zrušil a zneplatnil napadené rozhodnutí.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba se podává proti rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/EES/2017/08 přijatému na rozšířeném výkonném zasedání dne ze 7. června 2017 (rozhodnutí SRB/EES/2017/08), kterým se schvaluje spuštění jednotného mechanismu pro řešení krizí ve vztahu k Banco Popular Español, S.A. a jeho uplatnění na tento španělský subjekt.

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou podobné žalobním důvodům a hlavním argumentům uvedeným ve věcech T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-481/17; Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL v. Jednotný výbor pro řešení krizí, T-482/17; Comercial Vascongada Recalde v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-483/17, García Suárez a další v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí; T-484/17, Fidesban a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí; T-497/17, Sánchez del Valle a Calatrava Real State 2015 v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí.

____________