Language of document :

31. oktoobril 2017 esitatud hagi – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(kohtuasi T-735/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Zaragoza, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Llanos Acuña)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul tühistada ja jätta kohaldamata vaidlustatud otsus.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu 7. juuni 2017. aasta täitevistungil vastu võetud otsuse (otsus SRB/EES/2017/08) peale, millega käivitatakse ühtne kriisilahenduskord ja nõustutakse selle kohaldamisega Hispaania pangale Banco Popular Español, S.A.

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjades T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-483/17, García Suárez jt vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-484/17, Fidesban jt vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu; T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu ning T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu.

____________