Language of document :

Kanne 31.10.2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España v. SRB

(asia T-735/17)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Zaragoza, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Llanos)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riitautetun päätöksen ja jättämään sen vaikutuksettomaksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteella on riitautettu 7.6.2017 tehty yhteisen kriisinratkaisuneuvoston päätös (SRB/EES/2017/08), jolla hyväksyttiin yhteisen kriisinratkaisumekanismin toimeenpanosta ja sen soveltamisesta Banco Popular Español, S.A.:an

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sánchez del Valle ja Calatrava Real Estate 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB

____________