Language of document :

Žaloba podaná 31. októbra 2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(vec T-735/17)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Zaragoza, Španielsko) (v zastúpení: J. Llanos Acuña, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhlásil ho za neúčinné.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetná žaloba smeruje proti rozhodnutiu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, prijatému na jej výkonnom zasadnutí 7. júna 2017 (rozhodnutie SRB/EES/2017/08), ktorým bola schválená aktivácia jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jeho uplatnenie na banku Banco Popular Español, S.A.

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.

____________