Language of document :

Talan väckt den 31 oktober 2017 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España mot SRB

(Mål T-735/17)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Zaragoza, Spanien) (ombud: advokaten J. Llanos Acuña)

Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet.

Grunder och huvudargument

Denna talan är riktad mot det beslut som Gemensamma resolutionsnämnden fattade på sitt verkställande möte den 7 juni 2017 (beslut SRB/EES/2017/08), om godkännande av aktiveringen av den gemensamma resolutionsmekanismen och tillämpningen av denna på den spanska enheten Banco Popular Español, S.A.

Grunderna och huvudargumenten liknar de som åberopats i mål T−478/17, Mutualidad de la Abogacía och Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Gemensamma resolutionsnämnden, T−481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno och SFL/Gemensamma resolutionsnämnden, T−482/17, Comercial Vascongada Recalde/Gemensamma resolutionsnämnden, T−483/17, García Suárez m.fl./Gemensamma resolutionsnämnden, T−484/17, Fidesban m.fl./Gemensamma resolutionsnämnden, T−497/17, Sáchez del Valle och Calatrava Real State 2015/kommissionen och Gemensamma resolutionsnämnden, och T−498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/kommissionen och Gemensamma resolutionsnämnden.

____________