Language of document :

Žaloba podaná dne 27. prosince 2017 – Aeris Invest v. ECB

(Věc T-827/17)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aeris Invest Sàrl (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías a A. Lois Perreau de Pinninck, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

Zrušil rozhodnutí Evropské centrální banky LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 a LS/MD/17/419 ze dne 7. listopadu 2017; a

uložil Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V souladu s ustanovením článku 263 SFEU a čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Evropské centrální banky č. BCE/2004/3 ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky je předmětem této žaloby zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky LS/MD/17/405, LS/PT/17/406, LS/MD/17/419 ze dne 7. listopadu 2017, která se týkají potvrzujících žádostí o přístup k dokumentům Evropské centrální banky.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody:

První žalobní důvod: rozhodnutí LS/MD/17/405, LS/PT/17/406, y LS/MD/17/419 porušují čl. 4 odst. 1 písm. c) rozhodnutí o přístupu v rozsahu, v němž žalobkyni upírají přístup k informacím s odůvodněním, že dokumenty zcela nebo zčásti spadají pod obecnou domněnku nepřístupnosti z důvodu důvěrnosti, jako dokumenty obsahující profesní tajemství, která se vztahuje na unijní orgány.

Druhý žalobní důvod: rozhodnutí LS/PT/17/406 porušuje čl. 4 odst. 1 písm. a) druhou a šestou odrážku rozhodnutí o přístupu v rozsahu, v němž tvrdí, že zveřejnění použití de ELA (emergency liquidity assistance) ze strany společnosti Banco Popular ve dnech předcházejících přijetí plánu na její záchranu, jakož i informací o situaci likvidity a poměrů kapitálu, by mohlo specificky poškodit účinnost monetární politiky a finanční stability Evropské unie a členského státu.

Třetí žalobní důvod: rozhodnutí LS/PT/17/406 a rozhodnutí LS/MD/17/419 porušuje čl. 4 odst. 2 první odrážku rozhodnutí o přístupu v rozsahu, v němž tvrdí, že požadované dokumenty a informace jsou obchodně citlivé a jejich zveřejnění by mohlo ovlivnit obchodní zájmy společnosti Banco Popular a Banco Santander.

Čtvrtý žalobní důvod: Evropská ventrální banka porušila článek 47 Listiny základních práv Evropské unie tím, že odepřela žalobkyni přístup k dokumentům, o které se uvedený orgán opřel pro účely plánu na záchranu společnosti Banco Popular.

____________