Language of document :

Προσφυγή της 27ης Δεκεμβρίου 2017 – Aeris Invest κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση T-827/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Aeris Invest Sàrl (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías και A. Lois Perreau de Pinninck, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει τις από 7 Νοεμβρίου 2017 αποφάσεις LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 και LS/MD/17/419 της ΕΚΤ· και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ και το άρθρο 8, παράγραφος 3, της αποφάσεως ΕΚΤ/2004/3 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η υπό κρίση προσφυγή έχει ως αντικείμενο την ακύρωση των από 7 Νοεμβρίου 2017 αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 και LS/MD/17/419, σχετικά με τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τέσσερις λόγους:

Πρώτος λόγος: Οι αποφάσεις LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 και LS/MD/17/419 αντιβαίνουν στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, της αποφάσεως σχετικά με την παροχή προσβάσεως κατά το μέτρο που δεν παρέχουν στην προσφεύγουσα πρόσβαση σε πληροφορίες με το σκεπτικό ότι τα έγγραφα καλύπτονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από γενικό τεκμήριο απαγορεύσεως προσβάσεως ως εμπιστευτικά έγγραφα που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο το οποίο ισχύει για τα θεσμικά όργανα.

Δεύτερος λόγος: Η απόφαση LS/PT/17/406 αντιβαίνει στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, δεύτερη και έκτη περίπτωση, της αποφάσεως σχετικά με την παροχή προσβάσεως κατά το μέτρο που βεβαιώνει ότι η δημοσιοποίηση της χρήσεως της επείγουσας στηρίξεως της ρευστότητας (ELA) από την Banco Popular κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της θέσεώς της υπό εξυγίανση, καθώς και των στοιχείων που αφορούσαν τη ρευστότητα και τους δείκτες κεφαλαίου, θα μπορούσαν πράγματι να υποσκάψουν συγκεκριμένα την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Τρίτος λόγος: Η απόφαση LS/PT/17/406 και η απόφαση LS/MD/17/419 αντιβαίνουν στο άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση, της αποφάσεως σχετικά με την παροχή προσβάσεως καθόσον βεβαιώνουν ότι τα ζητηθέντα έγγραφα και πληροφορίες εμπεριέχουν ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα που θα μπορούσαν να θίξουν τα εμπορικά συμφέροντα της Banco Popular και της Banco Santander.

Τέταρτος λόγος: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέβη το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον δεν παρέσχε στην προσφεύγουσα πρόσβαση στα έγγραφα επί των οποίων η ίδια στηρίχθηκε για να θέσει την Banco Popular υπό εξυγίανση.

____________