Language of document :

2017. december 27-én benyújtott kereset – Aeris Invest kontra EKB

(T-827/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías és A. Lois Perreau de Pinninck ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

–    semmisítse meg az EKB 2017. november 7-i LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 és LS/MD/17/419 határozatait; és

–    az Európai Központi Bankot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EUMSZ 263. cikkben és az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2004. március 4-i EKB/2004/3 európai központi banki határozat 8. cikke (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően jelen kereset tárgya az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való hozzáférés iránti megerősítő kérelmekre vonatkozó, az Európai Központi Bank által 2017. november 7-én hozott LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 és LS/MD/17/419 határozatok megsemmisítése.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.    Az első jogalap: az LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 és LS/MD/17/419 határozatok megsértik a hozzáférési határozat 4. cikke (1) bekezdésének c) pontját, mivel megtagadják a felperestől az információhoz való hozzáférést azzal az indokkal, hogy a dokumentumok teljes egészben vagy részben a hozzáférés megtagadására vonatkozó általános vélelem hatálya alá tartoznak, hiszen azok az intézményekre alkalmazandó szakmai titok körébe tartozó bizalmas dokumentumok.

2.    A második jogalap: az LS/PT/17/406 határozat megsérti a hozzáférési határozat 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának második és hatodik francia bekezdését, amennyiben kimondja, hogy az ELA Banco Popular általi, a szanálását megelőző napokban való használatának, valamint a fizetőképességére és a tőkemegfelelési mutatóira vonatkozó információknak a hozzáférhető tétele konkrétan és ténylegesen megingathatja az Unió vagy valamely tagállam monetáris politikájának hatékonyságát és pénzügyi stabilitását.

3.    A harmadik jogalap: az LS/PT/17/406 és az LS/MD/17/419 határozat megsérti a hozzáférési határozat 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdését annak megállapításával, hogy a kért dokumentumok és információk vélhetően üzletileg érzékeny információk, amelyek sérthetik a Banco Popular és a Banco Santander üzleti érdekeit.

4.    A negyedik jogalap: az Európai Központi Bank megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét azzal, hogy megtagadta a felperestől azon dokumentumokhoz való hozzáférést, amelyekre ezen intézmény támaszkodott a Banco Popular szanálásának megállapításakor.

____________